Oznamy na 2. Veľkonočnú nedeľu 11.4.2010

  1. V utorok si pripomenieme 60 výročie Barbarskej noci, kedy komunisti obsadili kláštory a rehoľníkov uväznili. Mnoho našich spolubratov trpelo nevinne, len preto, že boli verní cirkvi. Chceme si túto udalosť pripomenúť adoráciou v utorok od 20:00 – 21:00. Pozývame všetkých vás k modlitbe vďaky aj za ich utrpenie vďaka , ktorému sme tu my teraz.
  2. Chceme Vám oznámiť informáciu o letných táboroch, aby ste mohli s nimi plánovať:
    1. 4. – 10. 7 pre 2. stupeň ZŠ mix –chlapci aj dievčatá
    2. 5. – 9. 7 prímestský tábor pre 1. stupeň ZŠ chlapci aj dievčatá –
    3. 11. – 16. 7 – pre 2. stupeň ZŠ chlapčenský turnus
  3. Dnes  po sv. omši skúška detského zboru nebude
  4. nová ponuka – kníhkupectvo VDB predaj kníh, DVD a CD (nové DVD o sv. Augustínovi)