Oznamy 24. nedeľa cez rok, 12.9.2010

Lit. Kalendár

13. septembra: Pondelok. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi.

14. septembra: Utorok. Povýšenia Svätého kríža. Sviatok. Rúcho červené.

15. septembra: Streda. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť

16. septembra: Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

19. septembra: 25. nedeľa v Cezročnom období

Odpust

Ako sme vás už informovali, v tomto týždni bude odpust na Kalvárii. Slávnostná sv. omša za účasti p. arcibiskupa Bobera bude v stredu 15.9 o 10.30. Víkendový program odpustu nájdete na výveske. Mladých chceme upozorniť na mládežnícky program počas odpustu a to v soboru o 22.30.

Upratovanie

V súvislosti s odpustom vás chceme poprosiť o pomoc pri upratovaní. V podelok o 8.00 dievčatá a v utorok od 8.00 do 17.00 chalanov – vysokoškolákov .

Mládežka

V piatok 17.9. mládežka nebude.  A ďalší piatok 24.9 bude spoločná obnova pre všetkých – chlapcov, dievčatá a mladých na Kalvárii o 18.30. Po nej bude mládežka.

CVČ a poukazy

Animátorov chceme upozorniť, aby do utorka odovzdali vyplnené prihlášky na stretká a krúžky. Je to veľmi dôležité. Tak isto vás, rodičia, chceme poprosiť, ak sú vaše deti členmi nášho CVČ, pomohlo by nám, keby u nás odovzdali vzdelávacie poukazy do 20.9.

Organista

Sami ste si všimli, že niektoré sv. omše v tejto kaplnke sú ešte stále tiché. Chceme vás poprosiť o pomoc pri hľadaní organistu na nedele a na utorky večer. Ak by ste o niekom ochotnom vedeli, radi sa s ním stretneme. Je to tiež jedna z pekných foriem pomoci tomuto stredisku.

Pakistan a výstava

V súvislosti s rozsiahlymi záplavami v Pakistane vás chceme poprosiť o spomienku na našich bratov, ktorí momentálne v krajine vytvárajú dôležitú súčasť pomoci krajine, pretože zlyhali viaceré svetové organizácie pri zabezpečení pomoci.  V Pakistane máme aj jedného z našich mladých kňazov – rodáka z blízkeho okolia Košíc Laca Miku. Na webovej stránke saleziánov si môžete prečítať podrobnejšie informácie o jeho situácii v tejto ťažko skúšanej krajine.

Tak isto sa nám ponúka jedinečná výstava fotografií fotografa roka 2009 a spoluautora knihy Misia o slovenských saleziánoch vo svete. Výstava trvá od 7 do 27.9. v priestoroch átria Teologickej fakulty KU na Hlavnej 91. Stretnutie s autorom Alanom Hyžom sa uskutoční 16.9. o 15.00 v spomínaných priestoroch.