Oznamy 31. nedeľa cez rok – 31.10.2010

Lit. kalendár:

1. novembra: Pondelok. Všetkých svätých. Slávnosť

2. novembra: Utorok. Spomienka na všetkých verných zosnulých

4. novembra: Štvrtok. Sv. Karola Boromeo, biskupa. Spomienka

7. novembra: 32. nedeľa v Cezročnom období.

1. novembra na  slávnosť Všetkých svätých bude sv. omša v našom stredisku ako v nedeľu o 9.30.

Odpustky

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše verných zomrelých.

1. Veriaci , ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (2.11.)nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery ( Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa (1. 11.) až do polnoci určeného dňa (2. 11.).

2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. novembra do 8. novembra.

Okrem týchto odpustkových úkonov sa žiada splniť tri podmienky: spoveď (jedna sv. spoveď však stačí na všetky odpustky.), sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). Okrem toho ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.

Hokejbal Michalovce

Mladší chlapci hokejbalisti boli minulú sobotu na turnaji v Michalovciach, kde obsadili pekné tretie miesto. Gratulujeme im aj ich trénerom.

Manželská príprava

Kto má záujem prijať v blízkej budúcnosti sviatosť manželstva a chce sa naň pripravovať u nás môže sa nahlásiť u saleziánov na stredisku. Kurz budú viesť manželia Tomaštíkovi. Kurz sa začne v decembri.

Aerobik

Každý pondelok je v našej telocvični priestor pre aerobik žien, mám, mladých dievčat. Začína sa o 18.30. Treba mať prezuvky s bielou podrážkou.

Zbierka suchých potravín

Občianske  združenie Maják nádeje, ktoré sa venuje rodinám v núdzi organizuje zbierku suchých potravín a drogérie na 3 Hôrkach – v nedeľu 14. 11. po svätej omši v klubovni vo vestibule. Prosíme vás o štedrosť, aby sme spoločne pomohli týmto rodinám.

Posviacka Luník IX

Ďakujeme za vašu podporu pri včerajšej posviacke kostola Zmŕtvychvstalého Krista na Luníku 9. Spolupracovníkom ďakujeme za prípravu spojenú s občerstvením hostí.

Misijné kalendáre

Vo vestibule si môžete vyzdvihnúť misijné kalendáre na tento rok. Sú veľmi pekné. Sú tam fotografie zo známej knihy „Misia“ o slovenských saleziánoch v misách.

Knihy

Po sv. omši je vzadu predaj kníh z vydavateľstva Don Bosco. Chceme vás upozorniť na niektoré zaujímavé tituly:

Tajomstvá Jana Pavla II –  Absolútne jedna z najviac prekvapujúcich a odkrývajúcich kníh o poľskom pápežovi!

pre deti CD – Pec nám spadla

DVD – Ivetka a hora

DVD – Romero