Oznamy 32. nedeľa cez rok, 7.11.2010

Lit. kalendár:

9. novembra: Utorok Výročie posviacky Lateránskej baziliky. Sviatok.

10. novembra:  Streda Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

11. novembra: Štvrtok Sv. Martina z Tours, biskupa. Spomienka.

12. novembra: Piatok Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Spomienka

14. novembra: 33. nedeľa v Cezročnom období.

 

DC dievčatá

Na konci tohto týždňa budú mať duchovné cvičenia dievčatá. Chcem vás poprosiť o podporu cez vašu modlitbu.

Manželská príprava

Kto má záujem prijať v blízkej budúcnosti sviatosť manželstva a chce sa naň pripravovať u nás môže sa nahlásiť u saleziánov na stredisku. Kurz budú viesť manželia Tomaštíkovi. Kurz sa začne v decembri.

Aerobik

Každý pondelok je v našej telocvični priestor pre aerobik žien, mám, mladých dievčat. Začína sa o 18.30. Treba mať prezuvky s bielou podrážkou.

Zbierka suchých potravín

Občianske  združenie Maják nádeje, ktoré sa venuje rodinám v núdzi organizuje zbierku suchých potravín a drogérie na 3 Hôrkach – v nedeľu 14. 11. po svätej omši v klubovni vo vestibule. Prosíme vás o štedrosť, aby sme spoločne pomohli týmto rodinám. Občianske združenie založili manželia Vancákovi, ktorých mnohí z vás veľmi dobre poznajú.

Misijné kalendáre

Vo vestibule si môžete vyzdvihnúť misijné kalendáre na tento rok. Sú veľmi pekné. Sú tam fotografie zo známej knihy „Misia“ o slovenských saleziánoch v misách. Sú zadarmo.

Mládežnické sv. omše

Po období dlhšieho uvažovania sme sa rozhodli presunúť mládežnícku sv. omšu z Kalvárie na Tri hôrky. Chceme, aby sme v tomto prostredí vytvárali podmienky pre úplnú mládežnícku pastoráciu. Spolubratia na Kalvárii by mali byť v budúcom šk. roku posilnení a budú premýšľať o mládežníckej pastorácii na Kalvárii. Posledná mládežnícka sv. omša v tomto šk. roku na Kalvárii bude v piatok 19.11.2010.

Spevníky

Po veľkom dopyte je tu ďalšie vydanie spevníka s akordami pre hudobníkov, aj nehudobníkov. Nahlásiť sa môžete u Paľa Kalatu. Dobrovoľný príspevok na tlač je 5eur.

Knihy

Po sv. omši je vzadu predaj kníh z vydavateľstva Don Bosco

Modlitby mužova a otcov

Kávička