Oznamy 33. nedeľa cez rok – 14.11.2010

Lit. kalendár:

15. NOVEMBRA: Pondelok Sv. Alberta Veľkého, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka

17. NOVEMBRA: Streda Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky Titul katedrály a patrónky mesta Košíc. Slávnosť (len v meste Košice).

21. NOVEMBRA: 34. nedeľa v Cezročnom období. Krista Kráľa.

Spolupracovnícka konferencia

V nedeľu 21.11 budú mať saleziáni spolupracovníci výročnú konferenciu v našich priestoroch. Preto bude v našom stredisku ešte jedna sv. omša ráno o 8.00. Vzhľadom na ich program nebude po nedeľnej sv. omši čajovňa ani oratko otvorené.

Adventné vence

Keďže na prvú adventnú nedeľu bude v našom stredisku Vianočný hokejbalový turnaj, tak sme presunuli vitie adventných vencov už na nedeľu Krista kráľa 21.11.2010. Program začne poobede o 15.30. Po skončení o 18.00 bude aj ich požehnanie.

Počas tohto Adventu budú ešte ďalšie dve nedele venované adventným popoludniam. Ste pozvaní všetci – celé rodiny. Počas týchto popoludní budú aj športové turnaje pre chlapcov a otcov. Bližšie informácie vám ešte prinesieme. Popoludnia sú pre celú rodinu. Neslúžia na „odparkovanie“ detí.

Manželská príprava

Kto má záujem prijať v blízkej budúcnosti sviatosť manželstva a chce sa naň pripravovať u nás môže sa nahlásiť u saleziánov na stredisku. Kurz budú viesť manželia Tomaštíkovi. Kurz sa začne v decembri.

Aerobik

Každý pondelok je v našej telocvični priestor pre aerobik žien, mám, mladých dievčat. Začína sa o 18.30. Treba mať prezuvky s bielou podrážkou.

Zbierka suchých potravín

Občianske  združenie Maják nádeje, ktoré sa venuje rodinám v núdzi organizuje dnes po sv. omši zbierku suchých potravín a drogérie v klubovni vo vestibule.

Hokejbalový turnaj

17. novembra o 8.30 bude v stredisku hokejbalový turnaj pre chlapcov. Spomeňte si nich v modlitbe a príďte ich ovzdbudiť.

Mládežnícke sv. omše

Po období dlhšieho uvažovania sme sa rozhodli presunúť mládežnícku sv. omšu z Kalvárie na Tri hôrky. Chceme, aby sme v tomto prostredí vytvárali podmienky pre úplnú mládežnícku pastoráciu. Spolubratia na Kalvárii by mali byť v budúcom šk. roku posilnení a budú premýšľať o mládežníckej pastorácii na Kalvárii. Posledná mládežnícka sv. omša v tomto šk. roku na Kalvárii bude v piatok 19.11.2010.

Spevníky

Spevníky, ktoré ste si objednali, alebo objednáte, budú budúci týždeň.

Upratovanie

V kalendári do konca tohto roku zostáva ešte jeden termín neobsadený. Všimli sme si, že sa tam niektorí opakujú viac krát (p. Orendáčová, p. Erošová). Chceme vás poprosiť o veľkodušnosť aj v tejto službe stredisku. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa doteraz zapojili do tejto služby.

Knihy  Modlitby mužov a otcov  Kávička