4. pôstna nedeľa

Lit. kalendár:

7. APRÍLA: Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.

10. APRÍLA: 5. pôstna nedeľa.

Omša

Ďalšia nedeľná sv. omša v našom stredisku bude o 7.30 od 17.4 – kvetná nedeľa. Na druhej sv. omši chceme vyhradiť lavice vpredu pre rodiny s malými deťmi. Bude to na skúšku. Je preto o 7.30 aby sa stihlo dobre vyvetrať a aby sa hudobníci mohli pripraviť na ďalšiu sv. omšu.

Polievka pre chudobných

V súvislosti so zbierkou tehlička pre Afriku vás pozývame v nedeľu 10.4. na polievku chudobných. Je to pozvanie na jednoduchý obed tu k nám do čajovne po nedeľnej sv. omši. To čo by ste ináč v domácnosti minuli na nedeľný obed môžete potom darovať ako príspevok na túto zbierku. Možnosť prihlásiť sa je vzadu na veľkej nástenke hneď pri vchode. Doteraz sa v stredisku na tehličku vyzbieralo 165 eur. Prispievať sa dá hore v čajovni, alebo vzadu je na stene upevnená pokladnička. Je to označené. Vďaka.

Upratovanie

Opäť končí trojmesačný rozpis na upratovanie kaplnky. Po posledných skúsenostiach to chceme spraviť tak, že by sme urobili rozpis mien už my na konkrétne dni. Keď to nebude rodinám vyhovovať, tak to dodatočne upravíme.

DC

Mišo Cedzo odchádza na DC. Poprosíme o modlitby.

DO

Duchovná obnova rodín, saleziánov, sestier a spolupracovníkov bude v pondelok 11.4.2011 o 17.30 na Troch hôrkach.

Duchovná obnova mladých bude v piatok 15.4. na Troch hôrkach.

Veľkonočné spovedanie

Vo farskom kostole bude v sobotu 9.4 a na Kalvárii v nedeľu 17.4. od 15.30 do 17.30.

Don Hlinka

Ako ste už mali možnosť zachytiť v médiách, zomrel náš spolubrat Don Anton Hlinka.  Keďže často prichádzal aj do Košíc na Terasu, bude vo farskom kostole zádušná sv. omša. V sobotu 2.4.2011 o 14.00.

Budúcu nedeľu bude mať v našej kaplnke sv. omšu niektorý z kňazov z Terasy – aby sme vnímali, že sme súčasťou farnosti.

Mesiac Jána Pavla II

S príležitosti blahorečenia Jána Pavla II budeme v stredisku mať možnosť spoznať zákulisie jeho pontifikátu.  Na našej webovej stránke každý týždeň pribudne jedna správa zo zákulisia jeho pápežského života. To isté nájdete na ja facebooku na konte Troch hôrok.

Simple Calendar

21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019
26. februára 2019
27. februára 2019