Animátorské plánovanie s nádychom dobrodružstva

Rok tvrdej práce v saleziánskom mládežníckom stredisku a zároveň stredisku DOMKY v Košiciach na Troch hôrkach priniesol veľa zaujímavých zážitkov a poznatkov. Preto sa DOMKA a saleziáni spolu s dobrovoľníkmi – animátormi rozhodli stráviť tri dni na Letnom stretnutí animátorov v Poprade, kde od 2. augusta  2011 počas rôznych stretnutí, aktivít  a výletov hodnotili uplynulé obdobie.

Hlavnou témou tohto stretnutia bolo „S mladými dnes a zajtra“. Zamýšľanie sa nad aktuálnymi problémami mladých, vízia strediska do budúcnosti alebo plány na budúci školský rok – aj tieto témy rozoberali účastníci celej akcie. Direktor košického saleziánskeho strediska a zároveň dlhoročný aktívny animátor, don Pavol Boka, sa v jednom zo svojich príhovorov vyjadril: ,,Ak chceme, aby animátorstvo bolo ľahkou cestou, potom sa na to pozeráme z nesprávneho uhla. Animátorstvo je o odovzdaní sa a dávaní.”

  

Povzbudení jeho slovami sa mladí pustili do práce. Snažili sa objektívne zhodnotiť školský rok, činnosť stretiek a krúžkov. Zároveň však hľadali aj cesty a možnosti ako vylepšiť nedostatky a riešiť aktuálne problémy. Významnou súčasťou programu bola aj osobnostná a duchovná formácia animátorov.

 

Počas jedného z blokov dostali účastníci nový symbol ich animátorstva v stredisku – oranžové tričká s logom strediska. ,, Chceli by sme, aby ste ich nosili počas našich spoločných akcií – nech je vás vidieť a nech vieme, na koho sa môžme obrátiť,” vyjadril sa Pavol Kalata.

 

Aby animátori videli živý príklad a výsledky dobrovoľníckej práce, o svoje skúsenosti sa s nimi podelili Beáta Franeková FMA, Pavol Boka SDB, Peter Grzechynka SDB, Michal Cedzo SDB a Pavol Kalata SDB. Ich zážitky a rady poslúžili mladým dobrovoľníkom ako inšpirácia do ďalšej práce.

 

Animátori mohli zažiť aj kúsok dobrodružstva. Azda najväčšou výzvou bol štít Východnej Vysokej, ktorý dal zabrať aj skúseným turistom.  Neostalo len pri turistike a po celoročnej námahe animátori relaxovali aj v Aquacity. Po načerpaní nových síl sa teda košickí animátori dokonale pripravili, aby v budúcom roku mohli venovať svoj čas a schopnosti deťom a mladým.

 

P

rojekt bol podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.