Oznamy 15.nedeľa cez rok


10.7.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár

11. júla: Pondelok. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy. Sviatok.

15 júla: Piatok. Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

17 júla: 16. nedeľa v Cezročnom období.

 

Farnosť

Cez prázdniny v mesiacoch júl a august vo farskom kostole nebudú cez týždeň sv. omše o 10.30  a v nedeľu o 9.00 a 16.00. Kancelária bude cez prázdniny dopoludnia zatvorená.

 

Tábory

Ďakujeme vám za vaše modlitby za prímestský tábor. Skončil tento týždeň veľmi dobre. Od dnes začíname chlapčenský tábor. Aj tu vás poprosíme o vaše sprevádzanie v modlitbách.

 

Zvonček

V mesiaci jún sa u nás v kaplnke vyzbieralo na zvončeku 707 eur. Úprimné Pán Boh zaplať.

 

CD VINIMINI

Vyšlo pekné hudobné CD Bardejovského zboru od Saleziánov s názvom Je to v rodine. Za príspevok 7 eur ho môžete dostať po sv. omši v sakristii.

 

Sv. omše v kaplnke

Počas prázdnin budú u nás v kaplnke sv. omše ako zvyčajne počas roka. V utorok a štvrtok večer o 17.15 a dve nedeľné o 7.30 a 9.30. Príhovor pre deti v nedele nebude ale budete mať vyhradené miesto.

 

Čajovňa

Dnes nebude – zakúpili sme nové stoly a stoličky do čajovne z financií Ministerstva školstva. A ešte nie sú zmontované. Preto dnes čajovňa nebude.