Oznamy 19.nedeľa cez rok

31.7.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

8.augusta: Pondelok Sv. Dominika, kňaza, Spomienka

9. augusta, Utorok: Sv. Terézia, Benedikta z Kríža (Edita Steinová), Panna a mučenica, patrónka Európy, Sviatok

10. augusta, Streda, Sv. Vavrinca, Diakona a mučeníka, Spomienka

11. augusta, Štvrtok, sv. Klára, panna, Spomienka

12. augusta, Piatok, Sv. Františka de Chantal, rehoľníčka, ľubovoľná spomienka

14. augusta, 20 nedeľa cez rok – je to tretia nedeľa v mesiaci a v našom stredisku je zbierka na splatenie dlhu.

Zvonček

Zvonček za mesiac júl bol 595 eur. Pán Boh zaplať.

Animátori

Chceme sa vám poďakovať za vaše modlitby za ochranu počas animátorského výletu. Bol to požehnaný čas. Strávili sme ho v Tatrách, na hrade v Starej Ľubovni a v Slovenskom raji. Priestory na ubytovanie nám poskytli bratia z Popradu

Novici

Prosíme vás o modlitby za saleziánskych novicov, ktorí sa chystajú na svoje prvé sľuby, ktoré budú mať 13.8  v Poprade. Tento rok z celého Slovenska budú dvaja noví saleziáni. Prosíme o modlitby za nové povolania aj z tohto strediska.

Mediálny festival

Mediálna škola, česko-slovenský projekt saleziánskej rodiny, má za sebou prvý MeŠtival – mediálny festival. Vyvrcholenie prvého dvojročného cyklu neformálneho vzdelávania mladých prebehlo v Žiline. Odborná porota oceňovala diela mladých tvorcov zo saleziánskych stredísk Českej a Slovenskej republiky, v sekcii video vyhlásila aj absolútneho víťaza. Stal sa ním Michal Smoleň z nášho strediska so svojim sci-fi príbehom Mine. V tej istej kategórii obsadila 2.miesto Betka Hrušovská, tiež z nášho strediska, za – spot o animátorstve. Srdečne im gratulujeme.

Prímestký tábor

Ešte stále je možnosť prihlásiť deti od ukončeného tretieho ročníka na prímestská tábor, ktorý budeme organizovať v stredisku v dňoch od 21 do 26 augusta. Podrobné informácie ako aj prihlášku nájdete na našej webovej stránke.

Cyklovýlet

Tento týždeň budeme organizovať chlapčenský cyklovýlet. Budú to tri jednodňové cyklovýlety. Tiež vám ich chceme zveriť do modlitieb.

Oratko Stredisko je tento týždeň otvorené každý deň od 18.00 do 21.00