Oznamy 18.nedeľa cez rok


31.7.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

1.augusta: Pondelok. 18. týždňa v Cezročnom období. Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

4. augusta: Štvrtok 18. týždňa v Cezročnom období. Sv. Jána M. Vianneya, kňaza. Spomien­ka. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania.

5. augusta: Piatok Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme.

6. augusta: Sobota. Premenenie Pána. Sviatok.

7. augusta: 19. nedeľa v Cezročnom období

 

Zbierka na stredisko

Minulotýždňová zbierka na splatenie dlhu za stredisko bola 386,47 eur. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Animátori

Tento týždeň budeme s animátormi na výlete. Prosíme vás o modlitby.

Oratko

Oratórium tento týždeň otvorené nebude.