Oznamy 2. Adventná nedeľa

 

     

                                                                                                                            4.12.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

6. DECEMBRA: Utorok Sv. Mikuláša, biskupa. Ľubovoľná spomienka.

7. DECEMBRA: Streda. Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka. 

8. DECEMBRA: Štvrtok. Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Slávnosť. Je to prikázaný sviatok. S. omša bude o 17.15. po nej prijmite krátke pozvanie na čaj s rumom a aj bez rumu. Pripomíname si začiatok saleziánskeho diela.

11. DECEMBRA: 3. adventná nedeľa

Zbierka                           Na charitu sa vyzbieralo 191,05 eur vďaka.

Zvonček                Za mesiac november sa vyzbieralo 975 eur. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Misie                     Od 11.12 do 18.12. sú v našej farnosti Missie. Podrobný program nájdete na výveskách.

Upratovanie        Budúci týždeň poprosíme p. Benkovú, Hladoníkovú a Slivkárovú.

Adventné popoludnie

Budúcu nedeľu vás pozývame na druhé adventné popoludnie. Budú sa vyrábať oplátky, ozdobovať perníky a robiť vianočné ozdoby. Pre otcov a chlapcov je otvorená aj telocvičňa. Je potrebné doniesť si prezúvky.

Mikuláš

Pravdepodobne budúcu nedeľu príde do strediska Mikuláš. Rodičia nech poznačia meno rodiny a počet detí vzadu na stole.

Snúbenecká príprava

Stredisko ponúka od nového roka snúbeneckú prípravu. Keď viete o niekom, že sa chce v dohľadnej dobe zosobášiť, môže sa prihlásiť na prípravu, ktorú v našom stredisku budú robiť manželia Tomáštíkovci. Dá sa prihlásiť priamo u nich, alebo v sákristii do konca decembra.

Štefanská zábava

26.12. bude v stredisku krátka štefanská zábava. Je pre mladých a rodiny. Tanečná zábava bude od 18.00 do 22.00 a potom do polnoci bude už len pokojný večer pri krbe. Vstupné je jedno euro pre pracujúcich a 50 centov pre študentov. Prihlásiť sa bude dať po sv. omšiach u Milky Deverovej. Tanečnú zábavu organizuje Kalvarčan.

Obchodík          Po sv. omši je otvorený obchodík s knihami. Sú tam zaujímavé tituly.

Maják nádeje

V obchodíku sa budú predávať aj dekoračné predmety na Vianoce.  Výnos z predaných vecí použije Občianske združenie Maják nádeje na prípravu štedrej  večere pre rodiny v núdzi.

pri časopisoch. Prišlo aj nové číslo časopisu Slovo medzi nami.

Časopis         Prišiel časopis Don Bosco dnes. Môžete si ho vyzdvihnúť. Je zadarmo.

Futbalisti    

Chlapci minulú nedeľu na futbalovom turnaji starších Kama obsadili pekné tretie miesto. Gratulujeme.