Oznamy 2. nedeľa v roku A

16.1.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár

17. JANUÁRA: Pondelok Sv. Antona, opáta. Spomienka

21. JANUÁRA: Piatok Sv. Agnesy, panny a mučenice.  V saleziánskej rodine bude spomienka na blahoslavenú Lauru Vikuňu. Mládežnícka sv. omša bude animovaná sestrami FMA a dievčatami.

23. JANUÁRA: Tretia nedeľa v Cezročnom období

Poďakovanie

Radi by sme sa poďakovali za spoločné prežitie Vianoc.  Za výzdobu, za spev, zbor, dirigovanie orchestra, vianočnú brigádu, za spoločne prežitú liturgiu, za vaše milodary.

Don Bosco

Aj tento rok budeme spoločne oslavovať sv. Jána Bosca. V našej kaplnke budeme mať slávnostnú sv. omšu v nedeľu 30.1. o 9.30. Poobede v nedeľu o 16.00 bude Don Bosco show v Strednej odbornej škole Dopravnej.

Spoločná oslava Don Bosca pre všetky tri komunity v Košiciach bude v pondelok 31.12.  slávením sv. omše o 17.30. Celebrovať ju bude o. arcibiskup Bernard Bober.

Animátori

Animátorom pripomíname, že v túto stredu bude formačná animátorská streda o 17.30.

Aerobic

Aj po Vianociach chceme pripomenúť, že aerobik pokračuje v pondelok  o 18.30.

DO, DC

Duchovná obnova pre rodiny bude v utorok 18.1 o 17.30 na Kalvárii. Cez víkend bude obnova chlapcov. Duchovná obnova mladých bude 25.1. Duchovné cvičenia pre mladých budú v termínoch 3.2 – 6.2 a 24.2 až 27 2. Zverujeme vám ich do modlitieb.

Upratovanie

Už minulú nedeľu sme vás prosili o zapísanie na upratovanie kaplnky a herne v stredisku. Ďakujeme za ochotu tým, ktorí na túto výzvu zareagovali. Napriek tomu tam zostalo plno neobsadených termínov. Aj včera neprišiel nik. Tak sme to tu dali do poriadku. Sú to priestory, ktoré slúžia nám všetkým. Je to aj konkrétny prejav toho, akú spolupatričnosť s touto štruktúrou vytvárame a ako nám tu naozaj na tom všetkom záleží. Chlapci a dievčatá upratujú tiež raz v týždni horné priestory strediska, a tak o tú istú službu žiadame aj vás, dospelých a rodiny.  Je to jeden zo signálov, či si to tu všetko vážime, alebo čakáme, „veď to niekto spraví“.(no nemusí)

Polročné hodnotenie

Už teraz vás chceme upozorniť, že v týždni od 7.2.- do 12.2 bude stredisko zavreté. Budú tu len sv. omše ako zvyčajne, ale celá činnosť bude na ten týždeň pozastavená. Sme s bratmi odcestovaní na polročnom hodnotení života a činnosti komunity.

Zápis do cirkevnej školy

Základná cirkevná škola na Bernolákovej ulici robí zápis žiakov do prvého ročníka. Zápis sa uskutoční 21.1.2011 od  14.00  do 18.00  a 22.1.2011 v čase od 8.00  do 12.00.