Oznamy 21.nedeľa cez rok


21.8..2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

22. augusta: Pondelok. Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.

24. augusta: Streda. Sv. Bartolomeja, apoštola. Sviatok

27. augusta: Sobota. Sv. Moniky. Spomienka.

 

Zbierka

Zbierka minulú nedeľu na dlh splatenie dlhu za stredisko bola 146,53. Pán Boh zaplať.

Detské ihrisko

Po niektorých vašich postrehoch sme ihrisko zjednodušili. Celková suma sa teraz pohybuje okolo 1400 eur. Doteraz sa na ihrisko vyzbieralo 350 eur. Pán Boh zaplať. Chceme, aby aj toto stredisko žilo pre rodiny, preto uvažujeme aj o zriadení materského centra do tej miery do akej nám to dovolia tieto priestory počas doobedia.

Madrid

Vrcholí stretnutie mladých so sv. otcom v Madride. Sprevádzajme toto stretnutie našimi modlitbami.

Prímestský tábor

Tento týždeň bude v stredisku prímestský tábor. Prosíme vás o modlitby. Animátori veľmi zodpovedne v týchto dňoch pripravovali program, deti sa majú na čo tešiť.

Návšteva hl. predstaveného

O dva týždne navštívi Slovensko hl. predstavený sakeziánov Don Pascual Chávez.

1.9. bude v Žiline, kde sa stretne s bratmi a bude pri večných sľuboch našich bratov saleziánov a sestier saleziánok. Na sv. omši sa stretne aj s mladými. Potom sa zúčastní stretnutia s chlapcami na Bodke v Levoči a do Košíc príde 2.9. kde o 17.00 posvätí pastoračné centrum na Luníku IX. Všetci ste srdečne pozvaní na túto slávnosť.