Oznamy 22.nedeľa cez rok


28.8..2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

29. augusta: Pondelok 22. týždňa v Cezročnom období. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka

31. augusta: Streda 22. týždňa v Cezročnom období.

1. septembra: Štvrtok Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania.

3. septembra: Sobota. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

4. septembra: 23. nedeľa v Cezročnom období.

Noviny a časopisy

Objednali sme pre stredisko niektoré časopisy a noviny. Ide hlavne o Katolícke noviny a Slovo medzi nami. Peniaze za časopisy môžete dávať do pokladničiek pod nimi. Pri niektorých časopisoch nie je uvedená cena. Tie sú za dobrovoľný príspevok. Chceme vás upozorniť na časopis Don Bosco dnes. Je to časopis pre verejnosť o všetkom, čo sa udialo v saleziánskom prostredí na Slovensku a vo svete. Je zadarmo, alebo za dobrovoľný príspevok.

Detské ihrisko

Po niektorých vašich postrehoch sme ihrisko zjednodušili. Celková suma sa teraz pohybuje okolo 1400 eur. Doteraz sa na ihrisko vyzbieralo 550 eur. Pán Boh zaplať. Chceme, aby aj toto stredisko žilo pre rodiny. Od polovici septembra začne fungovať aj materské centrum. Budeme vás priebežne informovať.

Prímestský tábor

Ďakujeme vám za modlitby počas posledného prímestského tábora. Fotky si mozete pozriet na facebooku a na našej stránke. Vzadu vidíte aj výzdobu.

Plánovanie komunity

Prosíme o modlitby za komunitné plánovanie budúceho šk. roku na ktoré odchádzame dnes na tri dni.

Návšteva hl. predstaveného

Tento týždeň navštívi Slovensko hl. predstavený sakeziánov Don Pascual Chávez.

1.9. bude v Žiline, kde sa stretne s bratmi a bude pri večných sľuboch našich bratov saleziánov a sestier saleziánok. Na sv. omši sa stretne aj s mladými. Potom sa zúčastní stretnutia s chlapcami na Bodke v Levoči a do Košíc príde 2.9. kde o 17.00 posvätí pastoračné centrum na Luníku IX. Všetci ste srdečne pozvaní na túto slávnosť.

Maják

Budúcu nedeľu je možnosť po sv. omši prispieť na občianske združenie Maják nádeje, ktoré pomáha núdznym rodinám v Košiciach a okolí. Je to zbierka, ktorá počas roka prebehla v Košických kostoloch, My sme ju minulý rok neorganizovali, tak sme ju dali teraz na september.

DO rodiny

Prvá duchovná obnova rodín bude o dva týždne 7.9.2011 v stredu u nás v stredisku. Začiatok je o 18.00. Predpokladaný záver je o 20.30. O deti bude postarané. Musia si priniesť prezuvky do telocvične.

Upratovanie

Začíname s rozpisom upratovania. Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie p. Erošovú Oľgu, p. Orendáčovú Margitu a p. Homolovú Máriu. Upratovanie sa zvyčajne robí v sobotu o 17.00, alebo podľa dohody. Ďakujeme za vašu pomoc.