Oznamy 23.nedeľa cez rok


4.9.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

6. SEPTEMBRA: Utorok Výročie posviacky košického katedrálneho chrámu. Sviatok

7. SEPTEMBRA: Streda Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov. Spomienka

8. SEPTEMBRA: Štvrtok Narodenie Panny Márie. Sviatok

11. SEPTEMBRA: 24. nedeľa v Cezročnom období.

Plánovanie komunity

Ďakujeme za modlitby za komunitné plánovanie. Radi by sme začali spolu s vami tento šk. rok. Preto vás chceme pozvať na spoločnú adoráciu a modlitbu sv. ruženca dnes o 16.00 s krátkym predstavením roka, ktorý nás čaká. Pozvanie je pre všetkých. Po tomto stretnutí budú mať animátori ešte pracovné stretnutie na ktoré ich pozývame.

Noviny a časopisy

Objednali sme pre stredisko niektoré časopisy a noviny. Ide hlavne o Katolícke noviny a Slovo medzi nami. Počty zatiaľ testujeme. Peniaze za časopisy môžete dávať do pokladničiek pod nimi. Pri niektorých časopisoch nie je uvedená cena. Tie sú za dobrovoľný príspevok.

Návšteva hl. predstaveného

Ďakujeme za vaše modlitby, ktorými ste sprevádzali návštevu nášho hl. predstaveného Dona Chaveza. Ďakujeme aj vám, ktorí ste osobne prišli na Luník podporiť našich bratov.

DO mladých

Duchovná obnova chlapcov, dievčat a mladých bude v piatok 9.9. o 18.30 v stredisku. Všetci ste srdečne pozvaní.

DO rodiny

Prvá duchovná obnova rodín bude túto stredu 7.9.2011 u nás v stredisku. Začiatok je o 18.00. Predpokladaný záver je o 20.30. O deti bude postarané. Musia si priniesť prezuvky do telocvične.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie p. Benkovú, p.Hladoníkovú a p.Slivkárovú. Upratovanie sa zvyčajne robí v sobotu o 17.00, alebo podľa dohody. Ak sa chce ešte niekto pridať do tejto služby, môžete sa dopísať aj s tel. kontaktom. Ďakujeme za vašu pomoc.

Centrum voľného času

Prihlášky na stretká a krúžky do nášho centra voľného času si môžete vyzdvihnúť vzadu pri východe. Tak isto aj letáky o našich ponukách počas šk. roku. Prihlášky vašich detí treba odovzdať do 15.9.2011 u nás. Poplatok je 12 eur na celý rok. V prípade, že dieťa odovzdá aj vzdelávací poukaz je to 6 eur.

Odpust Kalvária

Pozývame vás na odpust na kalváriu. Podrobný program nájdete na výveskách.

Maják

Dnes je možnosť po sv. omši prispieť na občianske združenie Maják nádeje, ktoré pomáha núdznym rodinám v Košiciach a okolí. Je to zbierka, ktorá počas roka prebehla v Košických kostoloch, My sme ju minulý rok neorganizovali, tak sme ju dali teraz na september.

Afrika Saleziáni chcú reagovať aj na aktuálny hladomor v krajinách Afriky. Ak sa chcete zapojiť do tejto pomoci, všetky potrebné informácie nájdete na výveskách.