Oznamy 24.nedeľa cez rok


11.9.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

12. septembra: Pondelok  Najsvätejšieho mena Mária. Ľubovoľ­ná spomienka.

13. septembra: Utorok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka

14. septembra: Streda. Povýšenia Svätého kríža. Sviatok.

15. septembra: Štvrtok. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Slávnosť.

16. septembra: Piatok. Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov. Spomienka.

18. septembra: 25. nedeľa v Cezročnom období. Budúcu nedeľu chceme pravidelnú zbierku pre stredisko venovať augustiniánom na dostavbu ich domu. Pán Boh zaplať.

Odpust Kalvária

Pozývame vás na odpust na kalváriu. Podrobný program nájdete na výveskách.

Centrum voľného času

Prihlášky na stretká a krúžky do nášho centra voľného času si môžete vyzdvihnúť vzadu pri východe. Tak isto aj letáky o našich ponukách počas šk. roku. Prihlášky vašich detí treba odovzdať do 15.9.2011 u nás. Poplatok je 12 eur na celý rok. V prípade, že dieťa odovzdá aj vzdelávací poukaz je to 6 eur.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie p. Smatanovú, p.Fiasovú a rodinu Martina Friča. Upratovanie sa zvyčajne robí v sobotu o 17.00, alebo podľa dohody. Ak sa chce ešte niekto pridať do tejto služby, môžete sa dopísať aj s tel. kontaktom. Ďakujeme za vašu pomoc.

Soška Panny Márie

21 a 22.10 bude u nás v stredisku celoslovenská vedomostná súťaž Soška Panny Márie. Naše dievčatá minulý rok túto súťaž vyhrali. Ako výherkyne túto súťaž musia zorganizovať v našom stredisku, Radi by sme vás poprosili o pomoc pri ubytovaní týchto dievčat na jednu noc. Ak ste ochotní prijať tieto dievčatá, poprosíme vás zapísať sa na papier na výveske. Vďaka.

Brigáda mužov

Predbežne dopredu hlásime, že 1.10 chceme zorganizovať brigádu mužov. Už teraz vám ďakujeme.

Aerobic

Začína sa o 18.30 tento pondelok. Budúce pondelky bude bývať o 18.00.

Predstavenie bratov

Začal školský rok a určite ste si všimli, že do komunity pribudol nový spolubrat, Don Štefan Urban. Prišiel po viacerých rokoch strávených na misiách na Ukrajine. Srdečne ho tu vítame. Zároveň sa lúčime s Marekom Najdičom z Bieloruska. Pokračuje vo svojej príprave na saleziánsky život na Kalvárii v Košiciach. Ďakujeme mu za jeho príkladný život a modlíme sa za neho. Zároveň vám oznamujeme, že do komunity o týždeň pricestuje nový chlapec, ktorý chce začať svoju prípravu na saleziánsky život. Tento krát z Gruzínska.

Maják

Zbierka na Maják nádeje bola 110,85€. Pán Boh zaplať.

Rádio Lumen

Dnes je zbierka na rádio Lumen. Vďaka.

Ihrisko

Ešte nie je celkom dokončené ihrisko. Preto vás prosíme o opatrnosť. Doteraz sa na ihrisko vyzbieralo 750 eur. Pán Boh zaplať. Ešte chceme dorobiť mostík k hradu, dokúpiť hojdačky a nejaké zariadenie do materského centra.