Oznamy 25.nedeľa cez rok


18.9.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

20. SEPTEMBRA: Utorok Sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

21. SEPTEMBRA: Streda. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu. Sviatok.

23. SEPTEMBRA: Piatok. Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza. Spomienka.

25. SEPTEMBRA: 26. nedeľa v Cezročnom období.

Zbierka

Dnešnú pravidelnú zbierku pre stredisko venujeme augustiniánom na dostavbu ich domu. Pán Boh zaplať.

Na rádio Lumen sa vyzbieralo 110 eur? Pán Boh zaplať.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodinu Salokyovú, rodinu Kubíkovú, a rodinu Seligovú. Ďakujeme za vašu pomoc.

Kandidáti

V utorok na Kalvárii začínajú oficiálne svoju prípravu noví šiesti kandidáti. Sprevádzajme ich modlitbami. Medzi nimi je aj tento rok ďalší Košičan Peťo Fedorko. Modlime sa za nové povolania.

Soška Panny Márie

21 a 22.10 bude u nás v stredisku celoslovenská vedomostná súťaž Soška Panny Márie. Naše dievčatá minulý rok túto súťaž vyhrali. Ako výherkyne túto súťaž musia zorganizovať v našom stredisku, Radi by sme vás poprosili o pomoc pri ubytovaní týchto dievčat na jednu noc. Ak ste ochotní prijať tieto dievčatá, poprosíme vás zapísať sa na papier na výveske. Vďaka.

Brigáda mužov

Mužov chceme pozvať na brigádu v sobotu 1.10. Vzadu na stole nájdete papier, na ktorý sa dá zapísať, aby sme vedeli predbežné počty. Už teraz vám ďakujeme.

Aerobic

Pondelok bude bývať o 18.00.

Ihrisko

Doteraz sa na ihrisko vyzbieralo 770 eur. Pán Boh zaplať. Ešte chceme dorobiť hojdačky a nejaké zariadenie do materského centra. Na výstavbu nám nakoniec prispela aj mestská časť Košice západ. Preto sa vás, ktorí ste prispeli na výstavbu, chceme spýtať, či prostriedky môžeme využiť na postupné vybavenie materského centra. Materské centrum bude otvorené vo štvrtok 29.9.2011.

Správanie sa detí s rodičmi v kostole

Pripravujeme materiál do rodiny, aby sme mali zjednotený pohľad na to, ako budeme spolu prežívať tieto sv. omše.