Oznamy 26.nedeľa cez rok


25.9.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

27. SEPTEMBRA: Utorok Sv. Vincenta de Paul, kňaza. Spomienka

29. SEPTEMBRA: Štvrtok Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov. Sviatok

30. SEPTEMBRA: Piatok Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka

1. OKTÓBRA: Sobota Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi. Spomienka

2. OKTÓBRA: 27. nedeľa v Cezročnom období

Zbierka

Zbierka pre augustiniánov na dostavbu ich domu bola 97 eur. Pán Boh zaplať.

Časopisy Prišli časopisy Don Bosco dnes, Slovo medzi nami a Viera do vrecka. Môžete si ich zakúpiť pri vchodoch do kaplnky.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Krištofčíkovú, Procházkovú, a Pellovú. Ďakujeme za vašu pomoc.

Soška Panny Márie

21 a 22.10 bude u nás v stredisku celoslovenská vedomostná súťaž Soška Panny Márie. Naše dievčatá minulý rok túto súťaž vyhrali. Ako výherkyne túto súťaž musia zorganizovať v našom stredisku, Radi by sme vás poprosili o pomoc pri ubytovaní týchto dievčat na jednu noc. Ak ste ochotní prijať tieto dievčatá, poprosíme vás zapísať sa na papier na výveske. Vďaka.

Brigáda mužov

Mužov chceme pozvať na brigádu v sobotu 1.10. Vzadu na stole nájdete papier, na ktorý sa dá zapísať, aby sme vedeli predbežné počty. Začíname o 9.00.  Už teraz vám ďakujeme. Zatiaľ sú zapísaní traja.

Ihrisko

Na ihrisko sa vyzbieralo 770 eur. Pán Boh zaplať. Ešte chceme dorobiť hojdačky a nejaké zariadenie do materského centra. Na výstavbu nám nakoniec prispela aj mestská časť Košice západ. Preto sa vás, ktorí ste prispeli na výstavbu, chceme spýtať, či prostriedky môžeme využiť na postupné vybavenie materského centra. Materské centrum bude otvorené vo štvrtok 6.10.2011 o 9.00. Dnes po sv. omši posvätíme ihrisko a budeme sa fotiť na bilboard.

Správanie sa detí s rodičmi v kostole

Pre rodiny s malými deťmi, ktorí sem prichádzate, by sme boli radi, aby ste si vyzdvihli spoločné pravidlá pre účasť detí na rodinnej sv. omši, či pri všetkých sv. omšiach slávených v tejto kaplnke.

Púť rodín

Podrobné informácie o púti rodín vo Vysokej nad Uhom, ktorá bude 8.10 nájdete na výveske.

Výsadba

Ako ste si všimli, tento týždeň sme vysadili okrasné dreviny. Prešiel nám projekt na výsadbu, tak sme to financovali z neho.