Oznamy 27.nedeľa cez rok


2.10.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

4. OKTÓBRA: Utorok. Sv. Františka Assiského. Spomienka.

6. OKTÓBRA: Štvrtok. Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania.

7. OKTÓBRA: Piatok. Panny Márie Ružencovej. Spomienka. Prvý piatok v mesiaci

9. OKTÓBRA: 28. nedeľa.

Ruženec

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. V našom stredisku sa budeme modliť sv. ruženec vždy pred sv. omšami v utorok a vo štvrtok.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Rendošová, Stuchlá, Krúpová. Vďaka.

Brigáda mužov

Chceme sa poďakovať mužom a ich rodinám za včerajšiu brigádu. Podarilo sa spraviť veľa práce. Nech Boh odmení vašu štedrosť.

Materské centrum

Materské centrum bude otvorené vo štvrtok 6.10.2011 o 9.00. Účasť prisľúbil aj pán starosta.

Správanie sa detí s rodičmi v kostole

Pre rodiny s malými deťmi, ktorí sem prichádzate, by sme boli radi, aby ste si vyzdvihli spoločné pravidlá pre účasť detí na rodinnej sv. omši, či pri všetkých sv. omšiach slávených v tejto kaplnke. Sú vzadu na stole.

Misijný trh

Deti z cirkevnej školy pripravili misijný trh. Po svätej omši, si môžete zakúpiť srdiečko, ktoré pripravili deti a podporíte tím Haiti.

Floorball

Včera bol celoslovenský turnaj vo floorballe. Zúčastnili sa ho aj naše dievčatá. Skončili na peknom druhom mieste a dievčatá z Kalvárie na treťom. Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu strediska.

 

 

 

 

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019