Oznamy 29.nedeľa cez rok


16.10.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

17. októbra: Pondelok Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka. Spomienka

18. októbra: Utorok Sv. Lukáša, evanjelistu. Sviatok.

22. októbra: Sobota. Bl. Ján Pavol II, spomienka

23. októbra: 30. nedeľa Budúcu nedeľu bude zbierka na misie

Zbierka

Dnes je zbierka na splácanie dlhu za stredisko

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme rodiny: Majerníkovú, Kačmárovú a Kováčovú. Vďaka

Strediskový časopis

Vyšlo historicky prvé číslo časopisu Názov. Mladí ho pripravujú pre vás, aby ste mali dostatok informácií o tom, čo sa udialo a o tom, čo sa plánuje. Cena je dobrovoľná. Názov časopisu je zatiaľ pracovný. Prebieha konkurz, do ktorého sa môžete zapojiť. Váš typ na názov môžete aj s vaším menom napísať vzadu na nástenke.

Manželské večery

V stredisku vám chceme pre podporu rodiny ponúknuť program s názvom „Manželské večery“. Je to súbor 8 stretnutí za sebou v týždňových intervaloch. Priebeh a všetky podrobnosti nájdete na letáku aj s návratkou vzadu vo vestibule. Záujemci sa môžu prihlásiť do tohto piatku odovzdaním návratky v našej sákristii.

Deviatnik k Jánovi Pavlovi

V týchto dňoch prebieha deviatnik k Jánovi Pavlovi II. Nájdete ho na internete na facebooku na konte strediska. Zároveň naše stredisko spolu s farnosťou sv. Gorazda pripravuje celonočnú adoráciu z piatka na sobotu. Je to vyvrcholenie tohto deviatnika. Naše stredisko bude viesť adoráciu v piatok od 21.00 do 22.00. Po mládežke bude do 20.30 čajovňa a po nej sa presunieme spoločne do farského kostola. Je možné tam nechať svoje úmysly, ktoré budú zaslané do Ríma na jeho hrob.

Soška

Budúci víkend k nám zavítajú dievčatá na vedomostnú súťaž Soška. Vás čo ste sa nahlásili, že prijmete na ubytovanie dievčatá, bude kontaktovať sestra Bea telefonicky v tieto dni.

DO chlapci a liga

Najbližšiu sobotu bude duch. Obnova pre chlapcov. Prosíme vás o modlitby, tak ako aj za hokejbalovú ligu chlapcov, ktorá prebieha v týchto víkendoch po sobotách.

Sviečka za nenarodené deti

Kto si chce 2. Novembra spolu so spomienkou našich zosnulých spomenúť aj na nenarodené deti, Fórum života ponúka zjednotiť sa aj cez vonkajší symbol zapálenej sviece a modlitby. Sviece nájdete vzadu vo vestibule na okne. Príspevok je dobrovoľný a môžete ho vložiť do pokladničky pod časopismi.

[�

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019