Oznamy 3. Adventná nedeľa

 

       

 

                                                                                                                           11.12.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

13. DECEMBRA: Utorok Sv. Lucie, panny a mučenice. Spomienka

14. DECEMBRA: Streda Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi. Spomienka

18. DECEMBRA: 4. adventná nedeľa.

Upratovanie

Poprosíme o upratovanie pni Smatanovú a Fiasovú a rodinu Matina Friča

 Misie

Od 11.12 do 18.12. sú v našej farnosti Ľudové misie. Podrobný program nájdete na výveskách.

Adventné popoludnie

Túto nedeľu vás pozývame na druhé adventné popoludnie. Budú sa vyrábať oplátky, ozdobovať perníky a robiť vianočné ozdoby. Pre otcov a chlapcov je otvorená aj telocvičňa. Je potrebné doniesť si prezúvky.

Mikuláš    

Pravdepodobne po sv. omši príde do strediska Mikuláš.

Vianočné spovedanie

V stredisku nerobíme špeciálne vianočné spovedanie. Spovedáme počas všetkých sv. omší počas týždňa aj v nedeľu.

Snúbenecká príprava

Stredisko ponúka od nového roka snúbeneckú prípravu. Keď viete o niekom, že sa chce v dohľadnej dobe zosobášiť, môže sa prihlásiť na prípravu, ktorú v našom stredisku budú robiť manželia Tomáštíkovci. Dá sa prihlásiť priamo u nich, alebo v sákristii do konca decembra.

Štefanská zábava

26.12. bude v stredisku krátka štefanská zábava. Je pre mladých a rodiny. Tanečná zábava bude od 18.00 do 22.00 a potom do polnoci bude už len pokojný večer pri krbe. Vstupné je jedno euro pre pracujúcich a 50 centov pre študentov. Prihlásiť sa bude dať po sv. omšiach u Milky Deverovej. Tanečnú zábavu organizuje Kalvarčan.

Časopis

            Prišlo nové číslo Viery do vrecka „Hodnota staroby“. 

VHT

Ďakujeme za pomoc pri VHT – animátorom, rozhodcom, rodinám čo pomáhali pri strave, za ohrievače a za modlitby. Ohrievače si môžete vyzdvihnúť v zákristii.  Chlapci obsadili veľmi pekné 4 miesto. Gratulujeme.

Byt

Sestry saleziánky hľadajú v okolí strediska byt – najlepšie štvorizbový do prenájmu. Ak by ste o niečom vedeli, môžete sa obrátiť priamo na sestru Beu tu v stredisku. Vďaka.

DO SDB rodina a rodiny

Duchovná obnova saleziánskej rodiny a rodín v stredisku bude v pondelok 19.12.2011 o 17.30. Nevieme v stredisku zabezpečiť starostlivosť o deti.

DO chlapci, dievčatá a mladí

            Duchovná obnova chlapcov, dievčat a mladých bude vo štvrtok 22.12.2011 o 18.00

Animátorská večera

Pozývame animátorov na budúcu nedeľu na vianočnú animátorskú večeru. V slušnom oblečení začíname o 18.00.

 Obchodík

Po sv. omši je otvorený obchodík s knihami. Sú tam zaujímavé tituly.