Oznamy 4. Adventná nedeľa

 

 

 

                                                                                                                           18.12.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

24. decembra:  Sobota: Štedrý večer. Bude polnočná sv. omša

25. decembra: Nedeľa Narodenia Pána. Sv. omše ako v nedeľu

26. decembra: Pondelok. Sv. Štefan, sviatok. Sv. omše budú ako v nedeľu o 7.30 a o 9.30

Zbierka

            Dnes je zbierka na splatenie dlhu za stredisko. Pán Boh zaplať

Upratovanie

Budúci týždeň upratovanie v sobotu nebude.

Betlehemské svetlo

            V sobotu bude od 10.00 v stredisku betlehemské svetlo.

Vianočné spovedanie

V stredisku nerobíme špeciálne vianočné spovedanie. Spovedáme počas všetkých sv. omší v týždni aj v nedeľu.

DO SDB rodina a rodiny

Duchovná obnova saleziánskej rodiny a rodín v stredisku bude v pondelok 19.12.2011 o 17.30. Nevieme v stredisku zabezpečiť starostlivosť o deti.

DO chlapci, dievčatá a mladí

Duchovná obnova chlapcov, dievčat a mladých bude vo štvrtok 22.12.2011 o 18.00

Štefanská zábava

26.12. bude v stredisku krátka štefanská zábava. Je pre mladých a rodiny. Tanečná zábava bude od 18.00 do 22.00 a potom do polnoci bude už len pokojný večer pri krbe. Vstupné je jedno euro pre pracujúcich a 50 centov pre študentov. Prihlásiť sa bude dať po sv. omšiach u Milky Deverovej. Tanečnú zábavu organizuje Kalvarčan.

Snúbenecká príprava

Stredisko ponúka od nového roka snúbeneckú prípravu. Keď viete o niekom, že sa chce v dohľadnej dobe zosobášiť, môže sa prihlásiť na prípravu, ktorú v našom stredisku budú robiť manželia Tomáštíkovci. Dá sa prihlásiť priamo u nich, alebo v sákristii do konca decembra.

Byt

Sestry saleziánky hľadajú v okolí strediska byt – najlepšie štvorizbový do prenájmu. Ak by ste o niečom vedeli, môžete sa obrátiť priamo na sestru Beu tu v stredisku. Vďaka.

Zimné prázdniny

Počas zimných prázdnin je oratórium zatvorené. Ak sa zlepšia podmienky plánujeme strediskovú lyžovačku. Sledujte našu stránku a v prípade zlepšenia podmienok tam nájdete všetky potrebné informácie. Ak sa podmienky nezlepšia budú k dispozícii dva výlety – pre mladších 27. 12 a pre starších 29.12. Taktiež podrobnejšie informácie nájdete na stránke.

Obrazovka

V herni sme umiestnili obrazovku. Je to dar od Bohu známej firmy, ktorá venovala Saleziánom na Slovensku tri obrazovky do stredísk. Darca si vybral aj naše stredisko. Hľadáme spôsob. Ako by sme vedeli premietať texty piesní aj do herne, aby sme boli všetci lepšie vtiahnutí do liturgie. Zároveň bude využívaná počas aktivít materského centra a oratória.

Kalendáre

Vzadu na stole sú k dispozícii misijné kalendáre. Sú zdarma. Ak budete potom chcieť podporiť saleziánske misijné dielo, nájdete vnútri šek. Vďaka.

Obchodík

Po sv. omši je otvorený obchodík s knihami. Sú tam zaujímavé tituly.