Oznamy Krst Krista Pána

Oznamy Krst Krista Pána

9.1.2011

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár

V tomto týždni nie sú žiadne spomienky a sviatky. Po tomto sviatku sa odloží betlehem a prestanú sa spievať vianočné piesne. Stromčeky ako ozdoba môžu zostať do 2. februára. Končí sa Vianočné obdobie.

 

16. januára: Druhá nedeľa v Cezročnom období.

Vizitácia

Tento týždeň v Košiciach budeme mať na návšteve o. provinciála. Je tu na každoročnej vizitácii komunity. Môžete si na nás spomenúť v modlitbe.

 

Zápis do cirkevnej školy

Základná cirkevná škola na Bernolákovej ulici robí zápis žiakov do prvého ročníka. Zápis sa uskutoční 21.1.2011 od 14.00 do 18.00 a 22.1.2011 v čase od 8.00 do 12.00.

Upratovanie

Po novom roku vás opäť chceme poprosiť, aby ste si zapísali na sobotné upratovanie kaplnky. Papier na zapisovanie nájdete na zvyčajnom mieste medzi dverami pri vchode do kaplnky.

 

Kalčetový turnaj

V našom stredisku bude kalčetový turnaj pre chlapcov v sobotu 15.1 2011 o 9.00. Budú dve kategórie 92 – 94 – straší a potom ostatní neskôr narodení – mladší. Zápisné je 1 euro. Zapísať sa dá u asistenta Miša Cedza alebo u Peťa Hrica

 

Animátori

Animátorom pripomíname, že v túto stredu bude informačná animátorská streda o 17.30.