Oznamy Nedeľa Božieho narodenia


                                                                                                                           25.12.2011

     Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

26. DECEMBRA: Pondelok. Sv. Štefana, prvého mučeníka. Sviatok. 

27. DECEMBRA: Utorok. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Sviatok. 

28. DECEMBRA: Streda. Svätých neviniatok, mučeníkov. Sviatok

30. DECEMBRA: Piatok. Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Sviatok. Sv. omša bude o 17.15 s obnovením manželských sľubov.

31. DECEMBRA: Spomienka na sv. Silvestra I., pápeža. Ďakovná sv. omša za celý rok bude o 17.15. Po nej bude koncoročná ďakovná pobožnosť.

1. JANUÁRA: Prvá nedeľa po Narodení Pána. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky. 

Zbierka           Minulý týždeň sa vyzbieralo na zbierku na stredisko 489,25 euro. Pán Boh zaplať.

Upratovanie Budúci týždeň upratovanie v sobotu nebude.

Štefanská zábava

26.12. bude v stredisku krátka štefanská zábava. Je pre mladých a rodiny. Tanečná zábava bude od 18.00 do 22.00 a potom do polnoci bude už len pokojný večer pri krbe. Vstupné je jedno euro pre pracujúcich a 50 centov pre študentov. Prihlásiť sa bude dať po sv. omšiach u Milky Deverovej alebo Veroniky Kovaľovej. Tanečnú zábavu organizuje Kalvarčan.

Zimné prázdniny

Počas zimných prázdnin je oratórium zatvorené. 27.12. t.j. v utorok sa uskutoční výlet do prírody Na Lajošku. Dolná veková hranica: piaty ročník ZŠ. Stretávame sa o 8:00 na Troch Hôrkach. Treba si vziať 2€, suchý obed, čaj.

29. 12. t. j. vo štvrtok pozývame na výlet do Tatier. Dolná veková hranica je 9. ročník. Potrebné je vziať si so sebou peniaze na cestu, stravu, čaj, dobré oblečenie. Budeme odchádzať vlakom o 6:07. 

Silvester

 

Silvester slávime aj u nás v stredisku. Vstupenkou sú koláče a 1€. Program sa začína o 20:00, preto je potrebné byť presný. Dolná veková hranica je 9. ročník ZŠ. V rámci programu je aj Novoročná sv. omša. Predpokladaný koniec do 6:00 hod. Kto by si chcel aj zdriemnuť, nech si donesie spacák.  

Na všetky podujatia sa dá prihlásiť vzadu na výveske.

Koncert

27.12. o 18.00 v kostole sv. Gorazda bude koncert „V slovenskom Betleheme“ pod záštitou Jána Figeľa a Mons. Bernarda Bobera. Ste srdečne pozvaní. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

Prianie

Celá komunita vám prajeme požehnané sviatky a ďakujeme Vám srdečne za všetku podporu don Boscovmu dielu.