Pridajme zelenú

 

Aj vďaka projektovým aktivitám sa dnes návštevníci saleziánskeho strediska na Troch hôrkach môžu cítiť príjemnejšie. A nielen oni sú prekvapení zmenami, ktoré sa v posledných mesiacoch odohrávajú v našom stredisku.

Koncom júna sa stredisko začalo pripravovať na „zelené“ zmeny. Naplánovali sme vyčistenie areálu a jeho skrášlenie výsadbou okrasných drevín, osadením smetných košov a lavičiek.

V jedno júnové popoludnie v saleziánskom  mládežníckom stredisku počasie poskytlo priestor na realizáciu prvej časti našich plánov. Obyvatelia sídliska – muži, mládenci a chlapci sa pokúsili vyčistiť areál strediska, čo sa im podarilo. Nové lavičky a upravené plochy vylepšili estetický vzhľad a smetné koše prispeli svojou troškou k udržiavaniu čistoty areálu.

V rámci vzdelávacieho procesu v záujmových útvaroch boli rozoberané témy, kde sme deťom viac priblížili poznatky o prírode. Dôraz sa kládol na ochranu a úctu k prírode. Ktovie, možno to niektorého z nich osloví natoľko, že sa z neho stane známy environmentalista či botanik.

Koncom septembra a začiatkom októbra sa pokračovalo v úpravách areálu strediska. Konala sa ďalšia brigáda. Do spolupráce pri úpravách boli opäť pozvaní opäť  muži, otcovia zo sídliska, dobrovoľníci aj návštevníci strediska. V spolupráci s dospelými dobrovoľníkmi zo sídliska a deťmi zo záujmových útvarov sme vysadili tuje a buxusy okolo plotov strediska. Okrem zelených zmien sa vďaka ochote niekoľkých ockov a podpore MČ Košice Západ rozrástlo stredisko aj o detské ihrisko.  Tak máme stredisko o čosi krajšie, útulnejšie a podnetnejšie pre všetkých, ktorí k nám prichádzajú.

Za to všetko patrí vďaka ochotným rukám dobrovoľníkov, obyvateľov sídliska a detí zo strediska.

 

Za finančnú podporu ďakujeme nadácii Tatra banky a MČ Košice Západ.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019