Strenna 2011 – Poďte a uvidíte

strenna„Hľa, Boží Baránok! …
Čo hľadáte? …
Učiteľ, kde bývaš? …
Poďte a uvidíte!“ (Jn 1, 36 – 39)

Heslo pre rok 2011, podľa tradície siahajúcej k donovi Boscovi v roku 1849, predstavil jeho deviaty nástupca don Pascual Chávez na prelome rokov celej saleziánskej rodine.

 

 „Píšem vám, aby som vám predstavil Heslo na rok 2011. Som presvedčený, že ide o milý dar, či už pre hodnotu Hesla ako takého, ktoré má v našej saleziánskej tradícii miesto od čias dona Bosca, alebo preto, že ide o tému, ktorá sa týka nášho života, poslania a našej schopnosti pomáhať iným objavovať život ako povolanie, alebo vzhľadom na danú chvíľu, ktorú ako Cirkev a saleziánska rodina prežívame najmä v západnom svete.

Drahí bratia a sestry, všetci členovia saleziánskej rodiny, pozývam vás , aby ste boli pre mladých pravými duchovnými vodcami ako Ján Krstiteľ, ktorý poukázal svojim učeníkom na Ježiša, keď im povedal: „Hľa, Baránok Boží!“ (Jn 1, 36). Aby mladí potom mohli ísť za ním až do momentu, keď sám Ježiš, vidiac, že ho nasledujú, sa obráti priamo k nim s otázkou: „Čo hľadáte?“ a oni, naplnení túžbou poznať do hĺbky, kto je tento Ježiš, sa ho opýtajú „Učiteľ, kde bývaš?“ (Jn 1, 38). A on ich pozve, aby zakúsili život s ním: „Poďte a uvidíte!“ Od tej chvíle, keď „šli teda, videli, kde býva a zostali v ten deň u neho“ (Jn 1, 39), prežívali čosi nesmierne krásne.“

Don Pascual Chávez Villanueva

hlavný predstavený