Adventné dopoludnie

Saleziáni don Bosca a spoločenstvo rodín na Troch hôrkach pre Vás všetkých pripravili 2. decembra 2012 /nedeľa/, I. adventné dopoludnie.

Môžete sa tešiť na rodinnú svätú omšu o 9:30 hod.,  pripomenutie si významu spoločného prežívania Adventu v rodine a spoločenstve, výrobu adventných vencov a ich posvätenie, posedenie v čajovni a grilovačku. 

Čečina je zabezpečená, potrebné je doniesť si vlastné ozdoby a sviečky, klobásky na grilovanie, rodinu, priateľov a chuť stráviť čas v spoločenstve.