Domka Košice na Troch hôrkach privítala starostu Bauera

Čajovne boli u od svojich počiatkov miestami spoločenských debát a kultúrnych podujatí. V tomto duchu pokračuje aj čajovňa na Troch hôrkach, ktorá 7. októbra usporiadala besedu, ktorej hosťom bol starosta mestskej časti Košice – Západ Rudolf Bauer.

Témou debaty boli spoločenské otázky a život rodín na sídlisku. Počas besedy vládla uvoľnená a priateľská komornej atmosfére. Okrem hlavnej témy padali aj otázky ohľadom rozvoja sídliska,  parkovania a zhustenej dopravy. Diskutovalo sa aj o problémoch susedských vzťahov a o strategických riešeniach do budúcnosti.

Po skončení besedy diskutujúci na čele s pánom Bauerom vyjadrili túžbu, aby sa takéto neformálne a priateľské stretnutia konali častejšie.

Aktivita sa  uskutočnila aj vďaka grantovému programu Šanca pre Váš región Nadácie Orange.

Simple Calendar

17. februára 2019
18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019