Nedeľné dopoludnia v čajovni

Nedeľa ako voľný deň je pre rodiny vzácna. Môžu spoločne tráviť čas, venovať sa hodnoteniu a plánovaniu svojho času, rozhovorom a posilňovaniu vzájomných vzťahov. Túto možnosť pre mladých a rodiny ponúkajú saleziáni s mládežníckym združením DOMKA po nedeľnej svätej omši.

Rodičia si užívajú uvoľnenú atmosféru s priateľmi v čajovni pri šálke kávy alebo čaju. Je to priestor pre neformálne stretnutia komunity rodín a tiež priestor na zapájanie sa do života komunity. Deti všetkých vekových kategórií majú k dispozícii hračky, využívajú herňu  alebo vonkajšie ihriská na rôzne športy a hry.

V čajovni môžu rodičia využiť aj knižnicu, ktorá obsahuje tituly s rôznou tematikou. Na prízemí je tiež otvorená predajňa kníh vydavateľstva Don Bosco. Aktivita sa  uskutočňuje aj vďaka grantovému programu Šanca pre Váš región Nadácie Orange.

 

Thompson

Simple Calendar

17. februára 2019
18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019