Nedeľné dopoludnia v čajovni

Nedeľa ako voľný deň je pre rodiny vzácna. Môžu spoločne tráviť čas, venovať sa hodnoteniu a plánovaniu svojho času, rozhovorom a posilňovaniu vzájomných vzťahov. Túto možnosť pre mladých a rodiny ponúkajú saleziáni s mládežníckym združením DOMKA po nedeľnej svätej omši.

Rodičia si užívajú uvoľnenú atmosféru s priateľmi v čajovni pri šálke kávy alebo čaju. Je to priestor pre neformálne stretnutia komunity rodín a tiež priestor na zapájanie sa do života komunity. Deti všetkých vekových kategórií majú k dispozícii hračky, využívajú herňu  alebo vonkajšie ihriská na rôzne športy a hry.

V čajovni môžu rodičia využiť aj knižnicu, ktorá obsahuje tituly s rôznou tematikou. Na prízemí je tiež otvorená predajňa kníh vydavateľstva Don Bosco. Aktivita sa  uskutočňuje aj vďaka grantovému programu Šanca pre Váš región Nadácie Orange.

 

Thompson