Oznamy 11. nedeľa rok B

 

17.6.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

19. júna: Utorok

21. júna: Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.

24. júna: 12. nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.

 

Tretia pre tri

Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Vďaka za váš príspevok.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Micheľovú a rod. Petra Deča

 

DO mladí

V piatok pozývame mladých na záverečnú duchovnú obnovu. Začne o 18.30. Predpokladaný záver je o 21.30.

 

Púť rodín

Budúcu nedeľu sa uskutoční púť rodín vo Vysokej nad Uhom. Podrobný program nájdete na výveske.

 

Hodnotenie s rodinami

Dnes o 17.30 pozývame manželov na zhodnotenie toho, čo sa vám ponúka v stredisku pre rast vašich rodín.

 

Detský zbor

Po sv. omši o 9.30 je nácvik spevu detského zboru na poschodí v hudobke okrem nedelí, keď deti spievajú.

 

Tábory

Ešte sú voľné miesta na tábory. Prihlášky nájdete vzadu alebo na našej stránke.

Simple Calendar

23. septembra 2018
25. septembra 2018
26. septembra 2018

Najnovšie články