Oznamy 11. nedeľa rok B

 

17.6.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

19. júna: Utorok

21. júna: Štvrtok Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka. Spomienka.

24. júna: 12. nedeľa Narodenie sv. Jána Krstiteľa. Slávnosť.

 

Tretia pre tri

Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Vďaka za váš príspevok.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Micheľovú a rod. Petra Deča

 

DO mladí

V piatok pozývame mladých na záverečnú duchovnú obnovu. Začne o 18.30. Predpokladaný záver je o 21.30.

 

Púť rodín

Budúcu nedeľu sa uskutoční púť rodín vo Vysokej nad Uhom. Podrobný program nájdete na výveske.

 

Hodnotenie s rodinami

Dnes o 17.30 pozývame manželov na zhodnotenie toho, čo sa vám ponúka v stredisku pre rast vašich rodín.

 

Detský zbor

Po sv. omši o 9.30 je nácvik spevu detského zboru na poschodí v hudobke okrem nedelí, keď deti spievajú.

 

Tábory

Ešte sú voľné miesta na tábory. Prihlášky nájdete vzadu alebo na našej stránke.