Oznamy 12. nedeľa rok B Sviatok narodenia Jána Krstiteľa

 

24.6.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

 

28.JÚNA: Štvrtok 12. týždňa v Cezročnom období. Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka. Spomienka

 

29.JÚNA: Piatok. Sv. Petra a Pavla, apoštolov. Slávnosť. Bude zbierka „Halier sv. Petra“. Je to prikázaný sviatok. Sv.omša v stredisku je o 18.30. Zároveň je to posledná mládežnícka sv.omša v tomto šk.roku.

 

30.JÚNA: Sobota Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme. Ľubovoľná spomienka

1.JÚLA: 13. nedeľa v Cezročnom období. Budúcu nedeľu bude ďakovná sv.omša za šk.rok a požehnanie na prázdniny.

 

Tretia pre Tri

Minulú nedeľu sa na zbierke na splácanie dlhu vyzbieralo 313,13 €. Vďaka!

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Szanisloóvú a Kaňuchovú. Vďaka!

 

Celonočná adorácia

Mladí zo strediska vo štvrtok organizujú celonočnú adoráciu za kňazov a zasvätených. Začiatok je o 21.00 a koniec o 7.00 v piatok.

 

Juniáles

V piatok po mládežníckej sv.omši bude v stredisku Juniáles pre mladých. Ste srdečne pozvaní.

 

Rodinné sv.omše.

Počas prázdin budú sv.omše v tom istom čase, ako počas roka. Na nedeľnej sv.omši o 9.30 nebude príhovor pre deti, ako zvyčajne. Podrobný program fungovania strediska nájdete na našej stránke.

 

2%

Zistili sme technický problém, ktorý nám momentálne bráni v tom, aby nám boli prevedené vaše 2% na náš účet. Momentálne to riešime s daňovým úradom. Vďaka za pochopenie a podporu.

 

Púť do Levoče

Tento štvrtok odchádza takmer 20 mladých zo strediska na pešiu púť do Levoče. Poprosíme vás o sprevádzanie v modlitbe.

 

Časopisy

Prišla Viera do vrecka a Slovo medzi nami.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019