Oznamy 17. nedeľa rok B

 

29.7.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

 

30.júla: Pondelok Bl. Zdenky, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka.

31. júla: Utorok. Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Spomienka

1. augusta: Streda. Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka.

4. augusta: Sobota. Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza. Spomienka.

5. augusta: 18. nedeľa v Cezročnom období

 

Upratovanie:

O upratovanie poprosíme p. Benkovú, p. Hladoníkovú, p.Slivkárovú. Vďaka.

 

Nový rozpis upratovania

Začína sa ďalšie kolo upratovania. Sú tam nové dátumy, pozrite si, či vám to vyhovuje. Ak by ste sa chceli zapojiť aj ďalší, budeme radi. Je to tiež spôsob ako sa zapojiť do tohto diela. Pri súčasnom počte ľudí to vychádza tak na tri soboty v roku. Stačí, aby ste na nástenke napísali svoje meno a tel. kontakt. Vďaka.

 

Tábor

Tento týždeň sa skončil animátorský výlet. Ďakujeme za vaše modlitby a zároveň vám zverujeme do vašich modlitieb tábor starších chlapcov a dievčat – mix tábor, ktorý budeme mať na Borde. Pán Boh zaplať.

 

Projekt SPP

Ešte stále sa dá zapojiť do hlasovania o náš projekt podaný na nadáciu SPP. Podrobnejšie info nájdete na našej stránke. Vďaka za podporu.