Oznamy 18. nedeľa rok B

 

5.8.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

 

6.AUGUSTA: Pondelok. Premenenie Pána. Sviatok.

8. AUGUSTA: Streda. Sv. Dominika. Spomienka.

9. AUGUSTA: Štvrtok. Sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, pat­rónky Európy. Sviatok.

10. AUGUSTA: Piatok. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka. Sviatok.

11.AUGUSTA: Sobota. Sv. Kláry, panny. Spomienka.

12. AUGUSTA: 19. nedeľa v Cezročnom období

 

Tretia pre tri:

 

Posledná zbierka na splácanie dlhu bola 342.-€. Pán Boh zaplať.

 

Upratovanie a dovolenka

Budúci týždeň upratovanie nebude. Sstredisko bude zatvorené. Sv. omše v stredisku nebudú. Odchádzame na komunitnú dovolenku na Krahule. Stretneme sa budúcu nedeľu.

 

Tábor

Tento týždeň sa skončil tábor starších chlapcov a dievčat. Ďakujeme za vaše modlitby.

 

Sestry FMA

Sestry saleziánky majú nové dve sestry a novú sestru predstavenú. Včera v Bratislave zložili prvé sľuby dve nové sestry a do svojho úradu bola vovedená nová sestra predstavená, s. Jana Kurkinová. Naša sestra Beáta tento týždeň bude na svojich duchovných cvičeniach, tak ju môžeme sprevádzať našou modlitbou.

 

Projekt SPP

Ešte stále sa dá zapojiť do hlasovania o náš projekt podaný na nadáciu SPP. Podrobnejšie info nájdete na našej stránke. Môžete to povedať aj vašim známym. Vďaka za podporu.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019