Oznamy 19. nedeľa rok B

 

12.8.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár:

 

14.augusta: Utorok. Sv. Maximiliána Márie Kolbeho, kňaza a mučeníka. Spomienka

15. augusta: Streda. Nanebovzatie Panny Márie. Je to prikázaný sviatok. U nás bude sv.omša o 17.15.

19. augusta: Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období. Budúcu nedeľu bude augustová zbierka na spácanie dlhu za stredisko.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Salokyovú a Seligovú. Vďaka!

 

Bodka za prázdninami

29 – 31.8. pozývame chlapcov od 7 ročníka na tradičnú Bodku za prázdninami do Levoče. Zahlásiť sa dá u Don Grzechynku. On dá aj presné informácie.

 

Sľuby

15.augusta do našej spoločnosti pribudnú 4 noví mladí saleziáni. Medzi nimi je aj jeden Košičan – Jozef Martinek. Prosíme vás o modlitby za nich a aj za ďalšie nové povolania. Dnes obnovuje svoje sľuby aj náš asistent Michal Cedzo.

 

Projekt SPP

Už len tento týždeň sa dá zapojiť do hlasovania o náš projekt podaný na nadáciu SPP. Podrobnejšie info nájdete na našej stránke. Môžete to povedať aj vašim známym. Vďaka za podporu.