Oznamy 1.pôstna nedeľa rok B

Lit. kalendár:

4. marca: Druhá pôstna nedeľa

Dnes je zbierka na Katolícku charitu. Pán Boha zaplať.

Tretia pre tri

Minulý týždeň sa vyzbieralo na splatenie dlhu 493,15. Pán Boh zaplať.

Upratovanie 

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Petra Deča a rod. Szaniszloóvú

Krížové cesty

V našom stredisku budú bývať krížové cesty vo štvrtok po sv. omši. Na kalvárii budú krížové cesty každú nedeľu o 14.30 a po nich bude krátka pôstna kázeň.

DC chlapci a dievčatá

Cez prázdniny budú tri turnusy duchovných cvičení pre chlapcov a dievčatá. Prosíme vás o modlitby.

DVD don Bosco show

V sákristii nájdete DVD z Don Bosco show. Dobrovoľný príspevok je 2 eurá.

Tehlička pre Južný Sudán

Počas pôstu saleziánske misijné oddelenie organizuje na celom Slovensku každoročnú zbierku – tento rok je to pre postavenie nemocnice v Južnom Sudáne. Podrobnejšie info nájdete na výveske vzadu. U nás sa dá prispieť do pokladničky vzadu pod časopismi.

Futbalový maratón

10.3. sa uskutoční futbalový polmaratón. Začína sa o 8.00 a končí sa o 20.00. Jedna hodina je vyhradená aj pre rodiny. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske. Všetci ste srdečne pozvaní aj povzbudzovať.

Stredisko počas týždňa

Stredisko je počas prázdnin zatvorené.

2%

Chceme vás poprosiť o darovanie 2% z vašich daní. Vyplnené tlačivá môžete doniesť aj do strediska a my ich zanesieme na daňový úrad.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019