Oznamy 21. nedeľa rok B

26.8.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. Kalendár:

 

27. AUGUSTA: Pondelok. Sv. Moniky. Spomienka.

28. AUGUSTA: Utorok. Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi. Spomienka

29. AUGUSTA: Streda. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa. Spomienka

2. SEPTEMBRA: 22. nedeľa v Cezročnom období. Túto nedeľu budeme prosiť Ducha svätého o jeho dary pre nový šk.rok.

Tretia pre tri

Zbierka na splácanie dlhu z minulej nedele bola 247,07 €. Zvonček z júla bol 375,-€. Pán Boh zaplať!

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodinu Pellovú a rodinu Rendošová.

 

Bodka za prázdninami

29 – 31.8. pozývame chlapcov od 7 ročníka na tradičnú Bodku za prázdninami do Levoče. Zahlásiť sa dá u Don Grzechynku. On dá aj presné informácie.

 

Prímestský tábor

Ďakujeme za vašu modlitbovú podporu počas prímestského tábora. Vďaka.

 

Časopisy

Je k dispozícii Slovo medzi nami a Viera do vrecka.

 

DC mladí

Od 2.-6.9. 2012 budú duchovné cvičenia pre mladých. Ešte je voľných 5 miest. Prihlásiť sa dá u Betky Hrušovskej – alebo u hociktorého saleziána.

 

Projekt SPP

Ďakujeme za vašu podporu pri hlasovaní za náš projekt, ktorý sme podávali na nadáciu SPP. Tento týždeň boli zverejnené výsledky. Nadácia nás podporí sumou 7 659.- €. Chceme upraviť susedný pozemok tak, aby sa dal využívať ako zatrávnená plocha. Vďaka!

 

Detské ihrisko

Tento týždeň budeme prerábať aj detské ihrisko. Pre jeho veľkú návštevnosť ho chceme rozšíriť a dať tam aj dopadovú plochu, kvôli väčšej bezpečnosti. Časť prostriedkov sme získali ako dar od dobrodincu 1000.-€, časť chceme preinvestovať cez Domku 1000.-€ a časť nám zostáva ešte pre Božiu prozreteľnosť – tiež by to malo byť okolo 1000.-€.

 

HB Reavis

Ako ste si už všimli, aj tretie ihrisko už dostáva novú podobu. Je to tiež výsledok spolupráce s nadáciou HB Reavis a vášho zapojenia do dotazníku, ktorý si od nás asi pred pol rokom vyžiadali. Nadácia hradila v plnej miere všetky výdavky. Spolu to bolo okolo 32 000.-€. Na ihrisku sa budú ešte montovať ochranné sitá a niektoré detaily. Ale už je viac menej k dispozícii.

 

Všetko to nech nás vedie k veľkej vďačnosti. Stále veríme, že sú to prostriedky, ktoré majú slúžiť jedinému – aby sa tu ľudia, najmä mladí, stretali s Bohom. Vďaka za akúkoľvek podporu Don Boscovmu dielu.