Oznamy 33. nedeľa rok B

 

18.11.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. Kalendár

 

21.novembra: Streda. Obetovanie Panny Márie. Spomienka.

22.novembra: Štvrtok Sv. Cecílie, panny a mučenice. Spomienka.

24.novembra: Sobota Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov

Spomienka.

25.novembra: 34. nedeľa. Krista Kráľa. Slávnosť

Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu. Zároveň je aj zbierka na splácanie dlhu za stredisko.

 

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Dudykevičovú a kto môže. (príďte nám povedať do zákristie)

 

DO dospelých

V stredu pozývame dospelých na duchovnú obnovu o 18.00 v čajovni.

 

Snúbenci

Aj tento rok bude v našom stredisku príprava snúbencov. Prihlásiť sa dá priamo u manželov Tomaštíkových, alebo v zákristii.

 

Futbalový maratón

24.11. sa bude konať 12 hodinový futbalový maratón pre chlapcov a mužov.

 

Chlapčenský zbor

20.11 v utorok sa chlapčenský zbor zúčastní koncertu detských a mládežnických sakrálnych zborov v rámci festivalu sakrálneho umenia. Začiatok je o 10.00 v kostole Krista Kráľa – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského. Môžeme ich prísť podporiť.

 

Prednáška

Jezuiti pozývajú na prednášku RNDr. Juraja Tótha, PhD. Na tému: Vesmír v akom žijeme.

28.11.2012 o 18.00 v Dome Božského Srdca, Komenského 14, Košice

 

Adventné dopoludnia

2.12. vás srdečne pozývame na prvé adventné dopoludnie. Po sv. Omši sa budú chystať adventné vence a o 13.00 ich budeme posviacať. Keď niekto chce, môže si doniesť niečo aj na opekanie. Bude pripravený oheň.