Oznamy 5. Nedeľa v roku B

5.2.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár

6. februára: Pondelok Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov. Spomienka.

8. februára: Streda Sv. Jozefíny Bakhity, panny. Ľubovoľ­ná spomienka.

10. februára: Piatok Sv. Školastiky, panny. Spomienka. 

12. februára: 6. nedeľa v Cezročnom období

 

Zvonček                V januári sa v kaplnke vyzbieralo 996.- Eur. Pán Boh zaplať!

Upratovanie          V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Majerníkovú a Kačmárovú.

DO Rodiny            V stredu je duchovná obnova rodín, začíname o 18.00 v stredisku.

Futbalový turnaj

V sobotu je v našom stredisku futbalový turnaj pre chlapcov. Prihlásiť sa dá u asistenta Miša Cedza.

Spoločenská diskusia

Dnes je v stredisku spoločenskú diskusia s pánom starostom MČ Košice západ Rudolfom Bauerom a hosťami o otázkach týkajúcich sa dlhovej krízy, ekonomickej krízy, štrajkov, vzájomných prepojení týchto spoločenských javov a perspektív, ktoré sa načrtávajú do budúcnosti.

Stretnutie je o 16.00 v čajovni.

Don Bosco

Ďakujeme za spoločné oslavy Don Bosca. Na dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 505,20. –Eur. Za sálu a službu na vrátnici sme zaplatili 620.- eur. Pán Boh zaplať.

Prirodzené plánovanie rodičovstva

Kurz o prirodzenom plánovaní rodičovstva bude v našom stredisku 19.2 o 16.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

Národný týždeň manželstva

Saleziáni spolupracovníci pripravili ku tohoročnému národnému týždňu manželstva dve podujatia:
1/bedmintonový turnaj pre manželov – v nedeľu 12.2.2012 o 11,00 h v telocvični na 3 hôrkach. Zapísať sa možno do 9.2.2012 na papier  na nástenke .

2/ mimoriadny koncert štátnej filharmónie – v utorok 14.2.2012 o 19,00. Prihlásiť sa možno na 3 hôrkach u Márii Krupovej. Vstupné je 7 €. Lístky sa budú predávať po sv. omši 12.2.2012

Knihy   

Po sv. omši je otvorený obchodík s knihami. Sú tam nové zaujímavé tituly. Napr. Kniha o manželstve,  DVD – Matka Tereza – Pero v Božej ruke, DVD – Aj takto sa to dá

2%

Chceme vás poprosiť o darovanie 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete vzadu a aj na našej stránke. Zároveň vás chceme poprosiť o rozšírenie týchto tlačív aj medzi kolegov a známych.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019