Oznamy 5.veľkonočná nedeľa v roku B

6.5.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

11. MÁJA: Piatok, Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice. Ľubovoľná spomienka.

13. MÁJA: 6. veľkonočná nedeľa. Spomienka Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej sa v tomto roku neslávi. Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Pellovú rod. Rendošovú.

Brigáda mužov

V sobotu 12.5 pozývame mužov na brigádu. Aj keď len na chvíľu. O jedlo je postarané. Začíname o 8.30. Poprosíme zapísať sa vzadu. Vďaka za ochotu.

DO

            Duchovná obnova rodín bude v stredu o 18.00 v stredisku. Ste srdečne pozvaní.

Dance way

            Tanečná súťaž pre dievčatá bude v sobotu 12.5 v telocvični. Príďte povzbudiť.

Odpust

Odpust Panny Márie Pomocnice u nás v stredisku bude 20.5. o 9.30. Slávnostný kazateľ bude Don Anton Červeň. Poobede o 15.30 bude zábavné popoludnie pre všetkých – tradičný Summer day. Ste srdečne pozvaní.

DC

            Prosíme o modlitby za Don Štefana pre milosti potrebné cez jeho duchovné cvičenia. A tiež pre chlapcov, ktorí sú v týchto dňoch tiež na duchovných cvičeniach.