Oznamy 6. Nedeľa v roku B


12.2.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár:

14. februára: Utorok  Sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metoda, biskupa, patrónov Európy. 

19. februára: Siedma nedeľa v Cezročnom období.

Upratovanie 

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kováčovú a Ivanovú

Ples

Ak by ste mali niečo, čo by sa dalo venovať do plesovej tomboly, môžete to priniesť do strediska. Výťažok z tomboly chceme tento rok venovať občianskemu združeniu Maják nádeje, ktorý sa venuje rodinám v núdzi.

Karneval

Už teraz dávame do pozornosti, že v našom stredisku bude karneval pre celé stredisko a to budúcu nedeľu 19.2. o 11.00 – teda hneď po sv. omši.

Prirodzené plánovanie rodičovstva

Kurz o prirodzenom plánovaní rodičovstva bude v našom stredisku 19.2 o 16.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

Polročné hodnotenie

Tento týždeň bude stredisko do štvrtku zavreté poobede. Sme na polročnom hodnotení. Sv. omše v utorok a štvrtok budú. Korčuľovanie je na vlastnú zodpovednosť. V piatok mládežnícka sv. omša nebude.

2%

Chceme vás poprosiť o darovanie 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete vzadu a aj na našej stránke. Zároveň vás chceme poprosiť o rozšírenie týchto tlačív aj medzi kolegov a známych.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019