Oznamy 6.veľkonočná nedeľa v roku B

13.5.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

14. MÁJA: Pondelok. Sv. Mateja, apoštola. Sviatok.

16. MÁJA: Streda po 6. veľkonočnej nedeli. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka. Spomienka

17. MÁJA: Štvrtok. Nanebovstúpenie Pána. Slávnosť. Je to prikázaný sviatok. U nás bude sv. omša ako obyčajne o 17.15

20. MÁJA: 7. veľkonočná nedeľa. Budúcu nedeľu je zbierka na splácanie dlhu za stredisko. Preto sme presunuli zbierku na katolícke média na dnešnú nedeľu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Krúpovú a Hořákovú.

Brigáda mužov

Ďakujeme mužom za ich pomoc pri včerajšej brigáde. Vďaka!

Odpust

Odpust Panny Márie Pomocnice u nás v stredisku bude budúcu nedeľu 20.5. o 9.30. Slávnostný kazateľ bude Don Anton Červeň. Poobede o 15.30 bude zábavné popoludnie pre všetkých – tradičný Summer day. Ste srdečne pozvaní.

PGS

Na medzinárodných saleziánskych športových hrách v Krakove naši slovenskí futbalisti vyhrali pekné 2 miesto. V tíme boli aj dvaja chlapci z Košíc – Peťo Čekaňák a Paľo Kaňuch. Gratulujeme.

Auto

Do strediska sme zakúpili nový automobil pre potreby apoštolátu a komunity. Prostriedky na zakúpenie sme dostali od dobrodinkine z Bratislavy, ktorá chcela takto podporiť saleziánske dielo v Košiciach.

Časopisy

            Prišiel časopis Don Bosco dnes. Je za dobrovoľný príspevok.