Oznamy 7. Nedeľa v roku B


19.2.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár:

22. FEBRUÁRA: Popolcová streda. Sv. omša bude o 17.15.

26. FEBRUÁRA: Prvá pôstna nedeľa. Na budúcu nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať

Tretia pre tri

            Dnes je zbierka na splatenie dlhu. Pán Boh zaplať.

Popolcová streda

V tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu(zdržiavanie mäsitého pokrmu sa na popolcovú stredu nenahradzuje inými skutkami pokánia). Prísny pôst znamená iba raz do dňa sa do sýtosti najesť. Na raňajky a večeru možno niečo zjesť. Pôst nezaväzuje: deti do 14. roku života, starších nad 60 rokov a chorých. Avšak aj maloletí majú byť vychovávaní k pokániu.

Upratovanie 

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Hrickovú a Štofančíkovú

Karneval

Dnes je v našom stredisku karneval pre celé stredisko po sv. omši.

Prirodzené plánovanie rodičovstva

Kurz o prirodzenom plánovaní rodičovstva bude v našom stredisku dnes o 16.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

DO mladí

            Mladých pozývame na duchovnú obnovu v stredu o 18.00.

Tretie výročie otvorenia strediska

V utorok pri sv. omši si pripomenieme tretie výročie otvorenia strediska ďakovnou sv. omšou.

2%

Chceme vás poprosiť o darovanie 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete vzadu a aj na našej stránke. Zároveň vás chceme poprosiť o rozšírenie týchto tlačív aj medzi kolegov a známych.

Dnes je v našom stredisku karneval pre celé stredisko po sv. omši.

Prirodzené plánovanie rodičovstva

Kurz o prirodzenom plánovaní rodičovstva bude v našom stredisku dnes o 16.00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske.

DO mladí

            Mladých pozývame na duchovnú obnovu v stredu o 18.00.

Tretie výročie otvorenia strediska

V utorok pri sv. omši si pripomenieme tretie výročie otvorenia strediska ďakovnou sv. omšou.

2%

Chceme vás poprosiť o darovanie 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete vzadu a aj na našej stránke. Zároveň vás chceme poprosiť o rozšírenie týchto tlačív aj medzi kolegov a známych.


Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019