Oznamy Krst Krista Pána

 

 

 

8.1.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

 

Lit. kalendár

15. januára: Druhá nedeľa v Cezročnom období.

Budúcu nedeľu je zbierka na splácanie dlhu za stredisko. Pán Boh zaplať.

Upratovanie

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Krištofčíkovú a Procházkovú

Ples

Tohtoročný ples saleziánskej rodiny sa bude konať 17.2.2012 v piatok na Jedlíkovej ulici v Košiciach. Lístky budú k dispozícii od polovice januára.

Ceny lístkov:

12.-eur – študenti s platným domkárskym preukazom – lístky pre študentov predáva Monika Šimoňáková

                        16.- eur – ostatní – lístky predáva Drahuša Snopková

           

Ekonomický sumár roka

Zvonček v kaplnke bol:  9 624,13.- €

Vyhlásené zbierky, ktoré sú odvádzané biskupstvu boli: 2 615,12.- €

Zbierky na splácanie dlhu za stredisko boli od marca roku 2011: 5731,17.-

Milodary, ktoré sme dostali na účet, alebo ktoré ste nám osobne odovzdali: 2270.- €

Z toho 770.- €  ste darovali na detské ihrisko.

Výdavky na energie za stredisko boli: 10 220.- €

 

Duchovná obnova pre rodiny

            Duchovná obnova rodín bude v stredu o 18.00  v stredisku.

Simple Calendar

21. júla 2019
23. júla 2019