Oznamy nedeľa Ducha Svätého B

27.5.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

1.JÚNA: Piatok. Sv. Justína, mučeníka. Spomienka

3. JÚNA: Deviata nedeľa. Najsvätejšej Trojice. 

Dnes sa končí veľkonočné obdobie.

Tretia pre tri

            Minulú nedeľu sa na zbierke na splácanie dlhu vyzbieralo 274,76 eur.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Vladimíra Snopku a rod. Majerníkovú

Summer day

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do priebehu minulotýždňových osláv sviatku Panny Márie pomocnice.

Detský zbor

            Po sv. omši o 9.30 je nácvik spevu detského zboru na poschodí v hudobke.

CDO

Zajtra budeme mať celodennú duchovnú obnovu spolu s bratmi z Michaloviec, Humenného a Rožňavy . Ďakujeme za vaše modlitby. Zverujeme do vašich modlitieb aj Don Grzechynku, ktorý odchádza na duchovné cvičenia.

Tábory

            Ešte sú voľné miesta na tábory. Prihlášky nájdete vzadu alebo na našej stránke.

 

            

Simple Calendar

18. februára 2019
21. februára 2019
22. februára 2019
24. februára 2019