Oznamy nedeľa Ducha Svätého B

27.5.2012

Saleziáni Don Bosca, Tri hôrky

Lit. kalendár:

1.JÚNA: Piatok. Sv. Justína, mučeníka. Spomienka

3. JÚNA: Deviata nedeľa. Najsvätejšej Trojice. 

Dnes sa končí veľkonočné obdobie.

Tretia pre tri

            Minulú nedeľu sa na zbierke na splácanie dlhu vyzbieralo 274,76 eur.

Upratovanie

Budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rod. Vladimíra Snopku a rod. Majerníkovú

Summer day

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do priebehu minulotýždňových osláv sviatku Panny Márie pomocnice.

Detský zbor

            Po sv. omši o 9.30 je nácvik spevu detského zboru na poschodí v hudobke.

CDO

Zajtra budeme mať celodennú duchovnú obnovu spolu s bratmi z Michaloviec, Humenného a Rožňavy . Ďakujeme za vaše modlitby. Zverujeme do vašich modlitieb aj Don Grzechynku, ktorý odchádza na duchovné cvičenia.

Tábory

            Ešte sú voľné miesta na tábory. Prihlášky nájdete vzadu alebo na našej stránke.