Ďakujeme za pomoc

Dnes sa v stredisku urobilo kus práce. Máme umyté všetky klubovne, okná, kaplnku, herňu. Dokonca aj vysoké okná na telocvični a kaplnke. Dotiahnuté skrutky na mantineloch a výkopové práce pri detskom ihrisku, kde sme zistili poruchu v potrubí. Vďaka tým čo mohli prísť a prišli.