Krst Krista Pána

Oznamy

13.1.2013

 

 

LIT. KALENDÁR

 

17. januára: Štvrtok 1. týždňa v Cezročnom období. Sv. Antona, Opáta. Spomienka.


20. januára:  Druhá nedeľa v Cezročnom období.

Budúcu nedeľu bude zbierka na splácanie dlhu. Pán Boh zaplať.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Celý týždeň od 18. do 25. januára

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Dušana a Martina Friča.

 

PLES

Aj tento rok organizujeme saleziánsky ples. Bude v sobotu 9.2. 2013. Začíname sv. omšou v našom stredisku o18.00 a o 19.00 je začiatok v spoločenskom pavilóne. Vstupné je 26.-€ a študenti s platným domkárskym preukazom 23.-€. Predaj vstupeniek od 13.1 po nedeľnej sv. omši o 9.30 v čajovni na Troch hôrkach u Drahuši Snopkovej.

Tombola – sa uskutoční takým istým spôsobom ako minulého roku.To čo máte doma a to nepotrebujete, alebo sa rozhodnete to darovať. Prosíme vás, aby to boli veci nové, najlepšie v obale. Nosiť to môžete tu do strediska.

 

DO DOSPELÝCH

V stredu bude duchovná obnova dospelých. Začíname o 18.00. Predpokladaný koniec okolo 20.00.

 

OSLAVY DON BOSCA

V nedeľu 27.1. budeme v stredisku prežívať oslavy Dona Bosca. Slávnostná sv. omša bude o 9.30 a popoludní o 16.00 bude zábavný program v SOU automobilové. Všetci ste srdečne pozvaní. V deň slávnosti 31.1. bude sv. omša na Kalvárii pre všetky tri saleziánske strediská v Košiciach.

 

POLROČNÉ HODNOTENIE

S bratmi sa pripravujeme na polročné hodnotenie. Preto vás chceme poprosiť o akékoľvek postrehy k stredisku a ku komunite. Môžete ich posielať na mailovú adresu strediska, alebo osobne ich môžete dať napísané ktorémukoľvek saleziánovi. Termín je v priebehu týchto dvoch týždňov.