Obnova žien a mám – tri generácie

Víkend v Košiciach sa niesol v znamení maratónu ale aj duchovnej obnovy žien v Bijacovciach. Zaujímavosťou bolo, že na obnove sa stretli tri generácie žien a mám.

A samozrejme atmosféru dotvárali aj sestry saleziánky. Ticho, modlitba, sviatosť zmierenia, pokojné spoločné stravovanie, krásne prestieranie, večerné diskusie a oddych vyplnili týchto pár chvíľ.

A v nedeľu bolo pekné vidieť privítanie s deťmi a otcami.