Oznamy 19. nedeľa C

 

11.8.2013

LIT. KALENDÁR

12. 8. Pondelok: Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky, ľubovoľná spomienka

14.8. Streda: Sv. Maximiliána Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

15.8. Štvrtok: Nanebovzatia Panny Márie, Slávnosť a prikázaný sviatok. Sv. omša je o 17.15.

18.8. Nedeľa: 20. nedeľa cez rok.

UPRATOVANIE

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Dudykevičovú a rod. Procházkovú. Vďaka.

NOVÍ SPOLUBRATIA SALEZIÁNI

Tento týždeň 15.8 zložia prvé rehoľné sľuby v Poprade dvaja naši novici. Medzi nimi je aj Marek Najdič, Bielorus, ktorý na začiatku strávil rok aj u nás v komunite. Prosíme vás o modlitby za dar vernosti, zanietenosti. Zároveň vám zverujeme do modlitieb aj mladých z tohto strediska, ktorí uvažujú nad zasvätením sa výhradne Bohu.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Chlapcov pozývame už na tradičnú bodku za prádzninami. Všetky potrebné informácie nájdete vzadu vo vestibule.

OSLAVA OKRÚHLYCH NARODENÍM SESTRY BEI

Po sv. omši o 9.30 budúci týždeň v čajovni.