Oznamy 2. nedeľa C

 

20.1.2013

 

 

LIT. KALENDÁR

 

21. JANUÁRA: Pondelok, Sv. Agnesa, panna a mučenica, spomienka

22. JANUÁRA: Utorok, Bl. Laura Vicuňová, spomienka

24. JANUÁRA: Štvrtok, Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

25. JANUÁRA: Piatok, Orátenie sv. Pavla apoštola, sviatok

26. JANUÁRA: Sobota, Sv. Timoteja a Títa, biskupov

27. JANUÁRA: 3. Nedeľa cez rok

 

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Podrobný rozpis zbierky nájdete na nástenkách a na vchodových dverách. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Krúpovú a Hořákovú. Vďaka.

 

PLES

Aj tento rok organizujeme saleziánsky ples. Bude v sobotu 9.2. 2013. Začíname sv. omšou v našom stredisku o18.00 a o 19.00 je začiatok v spoločenskom pavilóne. Vstupné je 26.-€ a študenti s platným domkárskym preukazom 23.-€. Predaj vstupeniek je po nedeľnej sv. omši o 9.30 v čajovni na Troch hôrkach u Drahuši Snopkovej.

Tombola – sa uskutoční takým istým spôsobom ako minulého roku.To čo máte doma a to nepotrebujete, alebo sa rozhodnete to darovať. Prosíme vás, aby to boli veci nové, najlepšie v obale. Nosiť to môžete tu do strediska.

 

DETSKÝ ZBOR

Po sv omši bude prvý nácvik.

 

DO MIX

Mladých pozývame na mesačnú duchovnú obnovu v stredu o 18.00 v stredisku.

 

OSLAVY DON BOSCA

V nedeľu 27.1. budeme v stredisku prežívať oslavy Dona Bosca. Slávnostná sv. omša bude o 9.30. Bude ju celebrovať náš pán farár Juraj Kamas a popoludní o 16.00 bude zábavný program v SOU automobilové. Všetci ste srdečne pozvaní. Keďže účinkujúci chlapci a dievčatá budú v sále už od 13.00 až do večera chceme vás poprosiť o malé občerstvenie pre nich. Či už koláče, alebo chlebíčky – podľa možností. Stačí to priniesť tu na sv. omšu v nedeľu.

V deň slávnosti 31.1. bude sv. omša na Kalvárii pre všetky tri saleziánske strediská v Košiciach.

 

DEVIATNIK DON BOSCO

Na našej stránke sa bude dať sledovať deviatnik k sv. Jána Bosca.

 

 

MAŠKARNÝ PLES

3.2. v nedeľu po sv. omši o 9.30 bude v telocvični maškarný ples pre rodiny. Treba si prirpaviť rodinné masky. Predpokladaný koniec je o 12.00.

 

POLROČNÉ HODNOTENIE

S bratmi sa pripravujeme na polročné hodnotenie. Preto vás chceme poprosiť o akékoľvek postrehy k stredisku a ku komunite. Môžete ich posielať na mailovú adresu strediska, alebo osobne ich môžete dať napísané ktorémukoľvek saleziánovi. Termín je do konca tohto týždňa.

Simple Calendar

23. septembra 2018
25. septembra 2018
26. septembra 2018

Najnovšie články