Oznamy 2. nedeľa C

 

20.1.2013

 

 

LIT. KALENDÁR

 

21. JANUÁRA: Pondelok, Sv. Agnesa, panna a mučenica, spomienka

22. JANUÁRA: Utorok, Bl. Laura Vicuňová, spomienka

24. JANUÁRA: Štvrtok, Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

25. JANUÁRA: Piatok, Orátenie sv. Pavla apoštola, sviatok

26. JANUÁRA: Sobota, Sv. Timoteja a Títa, biskupov

27. JANUÁRA: 3. Nedeľa cez rok

 

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na splácanie dlhu. Podrobný rozpis zbierky nájdete na nástenkách a na vchodových dverách. Pán Boh zaplať.

 

UPRATOVANIE

Na budúcu sobotu poprosíme o upratovanie rodiny Krúpovú a Hořákovú. Vďaka.

 

PLES

Aj tento rok organizujeme saleziánsky ples. Bude v sobotu 9.2. 2013. Začíname sv. omšou v našom stredisku o18.00 a o 19.00 je začiatok v spoločenskom pavilóne. Vstupné je 26.-€ a študenti s platným domkárskym preukazom 23.-€. Predaj vstupeniek je po nedeľnej sv. omši o 9.30 v čajovni na Troch hôrkach u Drahuši Snopkovej.

Tombola – sa uskutoční takým istým spôsobom ako minulého roku.To čo máte doma a to nepotrebujete, alebo sa rozhodnete to darovať. Prosíme vás, aby to boli veci nové, najlepšie v obale. Nosiť to môžete tu do strediska.

 

DETSKÝ ZBOR

Po sv omši bude prvý nácvik.

 

DO MIX

Mladých pozývame na mesačnú duchovnú obnovu v stredu o 18.00 v stredisku.

 

OSLAVY DON BOSCA

V nedeľu 27.1. budeme v stredisku prežívať oslavy Dona Bosca. Slávnostná sv. omša bude o 9.30. Bude ju celebrovať náš pán farár Juraj Kamas a popoludní o 16.00 bude zábavný program v SOU automobilové. Všetci ste srdečne pozvaní. Keďže účinkujúci chlapci a dievčatá budú v sále už od 13.00 až do večera chceme vás poprosiť o malé občerstvenie pre nich. Či už koláče, alebo chlebíčky – podľa možností. Stačí to priniesť tu na sv. omšu v nedeľu.

V deň slávnosti 31.1. bude sv. omša na Kalvárii pre všetky tri saleziánske strediská v Košiciach.

 

DEVIATNIK DON BOSCO

Na našej stránke sa bude dať sledovať deviatnik k sv. Jána Bosca.

 

 

MAŠKARNÝ PLES

3.2. v nedeľu po sv. omši o 9.30 bude v telocvični maškarný ples pre rodiny. Treba si prirpaviť rodinné masky. Predpokladaný koniec je o 12.00.

 

POLROČNÉ HODNOTENIE

S bratmi sa pripravujeme na polročné hodnotenie. Preto vás chceme poprosiť o akékoľvek postrehy k stredisku a ku komunite. Môžete ich posielať na mailovú adresu strediska, alebo osobne ich môžete dať napísané ktorémukoľvek saleziánovi. Termín je do konca tohto týždňa.