Oznamy 20. nedeľa C

18.8.2013

LIT. KALENDÁR

20. AUGUSTA: Utorok. Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi. Spomienka

21. AUGUSTA: Streda. Sv. Pia X., pápeža. Spomienka.

22. AUGUSTA: Štvrtok. Panny Márie Kráľovnej. Spomienka.

24. AUGUSTA: Sobota. Sv. Bartolomeja, apoštola. Sviatok.

25. AUGUSTA: Nedeľa 21. týždňa

UPRATOVANIE

V sobotu poprosíme o upratovanie rod. Kertésovú a rod. Lakatošovú. Vďaka.

TRETIA PRE TRI

Dnes je zbierka na splácanie dlhu za stredisko. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

BODKA ZA PRÁZDNINAMI

Chlapcov pozývame už na tradičnú bodku za prádzninami. Všetky potrebné informácie nájdete vzadu vo vestibule.

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Vo vestibule nájdete aj prihlášky pre vaše deti do centra voľného času.